SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 5 - květen 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 5 - květen 2016


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v květnu 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  květen 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – květen 2016, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květnu 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za duben 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc duben 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za duben 2016

Absolutní počty za duben 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Epidemie salmonelózy v provozovně „Občerstvení“ v okrese Strakonice


 

AKTUALITY
Latest news


Klíšťová encefalitida na Slovensku Klíšťová encefalitida na Slovensku (58,42 KB)
Tick-borne encephalitis in Slovakia


Prestižní ocenění Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) získal letos za zásluhy v boji proti vzteklině poprvé v historii český veterinární lékař Prestižní ocenění Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) získal letos za zásluhy v boji proti vzteklině poprvé v historii český veterinární lékař (47,81 KB)
For the first time in history, the winner of the prestigious award of the World Organization for Animal Health (OIE) is a Czech veterinarian for his merits in the fight against rabies


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM


Seznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii v CEM-SZÚ Seznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii v CEM-SZÚ (259,14 KB)


Seznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii mimo SZÚ Seznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii mimo SZÚ (144,05 KB)


Testování antimikrobiální účinnosti neporézních povrchů materiálů Testování antimikrobiální účinnosti neporézních povrchů materiálů (115,93 KB)
Testing antimicrobial activity of non-porous surfaces of materials


XII. Konference DDD - 2016 XII. Konference DDD – 2016 Přívorovy dny (78,10 KB)
12th Conference on Disinfection and Vector Control - 2016 Přívora days


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 915 Sérologie viru Epsteina - Barrové (EBV) EHK – 915 Sérologie viru Epsteina - Barrové (EBV) (61,18 KB)


EHK – 922 a 923 Stanovení nukleových kyselin virových hepatitid B a C (HBV DNA a HCV RNA) EHK – 922 a 923 Stanovení nukleových kyselin virových hepatitid B a C (HBV DNA a HCV RNA) (57,46 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications


Seminář v Lékařském domě na téma „Infekce u sociálně slabších vrstev obyvatel a imigrantů“, 7.6.2016 + 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické 2016 + 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 + XII. České a slovenské parazitologické dny 2016 Seminář v Lékařském domě na téma „Infekce u sociálně slabších vrstev obyvatel a imigrantů“, 7.6.2016 + 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické 2016 + 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 + XII. České a slovenské parazitologické dny 2016 (274,23 KB) 

 

 

Nahoru