SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 5 - květen 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 5 - květen 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, květen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - květen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v květnu 2019 (počet onemocnění podle data vykázání)
viz: E ISIN a EPIDAT  

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za duben 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 30.4.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za duben 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v květnu 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Hromadné výskyty salmonelózy z domácích nepečených dezertů


 

AKTUALITY
Latest news


Sledování a hlášení výskytu západonilské horečky – začátek sezóny 2019 Sledování a hlášení výskytu západonilské horečky – začátek sezóny 2019 (486.54 KB)
West Nile fever surveillance and reported cases – early 2019 season


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Stručná zpráva o výskytu západonilské horečky u lidí v roce 2018 v České republice a v Evropě Stručná zpráva o výskytu západonilské horečky u lidí v roce 2018 v České republice a v Evropě (687.23 KB)
A brief report on human cases of West Nile fever in the Czech Republic and Europe in 2018

12. Mezinárodní symposium o bordetelách, Brusel 12. Mezinárodní symposium o bordetelách, Brusel (677.84 KB)
12th International Symposium on Bordetella, Brussels

Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2018 (dle dat registru TBC k 12. 6. 2019) Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2018 (dle dat registru TBC k 12. 6. 2019) (441.34 KB)
Epidemiological situation of tuberculosis in the Czech Republic in 2018 (Based on TB registry data, 12 June  2019)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1068 a 1069  Stanovení HBV DNA a HCV RNA EHK – 1068 a 1069 Stanovení HBV DNA a HCV RNA (464.56 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Commission (EC), and World Health Organization
(WHO)


ECDC Winter Workshop 2019 – Zpráva z pracovní cesty ECDC Winter Workshop 2019 – Zpráva z pracovní cesty (863.73 KB)
ECDC Winter Workshop 2019 – trip report


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news


Zemřela doc. RNDr Jarmila Jelínková, CSc Zemřela doc. RNDr Jarmila Jelínková, CSc (1.05 MB)
Associate Professor Jarmila Jelínková MSc, PhD passed away


 

OZNÁMENÍ

Notifications

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej + XV. Vakcinologické dny HK + VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej + XV. Vakcinologické dny HK + VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 (1.35 MB) 

 

 

Nahoru