SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 6 + 7 - červen + červenec 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 6 + 7 - červen + červenec 2016


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v červnu a červenci 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  červen a červenec 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – červen a červenec 2016, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu a červenci 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za květen a červen 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc květen a červen 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za květen a červen 2016

Absolutní počty za květen a červen 2016

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v jednotlivých měsících roku 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci hromadného výskytu akutní virové hepatitidy typu A v Karlovarském kraji


 

AKTUALITY
Latest news


První případ výskytu klíšťové encefalitidy v Nizozemí – Utrechtu První případ výskytu klíšťové encefalitidy v Nizozemí – Utrechtu (37,51 KB)
First case of tick-borne encephalitis in the Netherlands/ Utrecht


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM


Výskyt virových hepatitid v České republice – rok 2015 a trendy v posledních deseti letech Výskyt virových hepatitid v České republice – rok 2015 a trendy v posledních deseti letech (152,05 KB
Viral hepatitides in the Czech Republic in 2015 and trends in the last decade


Extenzivně rezistentní kmeny Acinetobacter baumannii nesoucí geny pro karbapenemázu OXA-23 a metylázu ArmA v nemocnicích České republiky Extenzivně rezistentní kmeny Acinetobacter baumannii nesoucí geny pro karbapenemázu OXA-23 a metylázu ArmA v nemocnicích České republiky (417,79 KB)
Extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii strains carrying genes encoding carbapenemase OXA-23 and methylase ArmA in hospitals of the Czech Republic


Výskyt Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy (CPE, Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) v České republice v letech 2014 – 2015 Výskyt Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy (CPE, Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) v České republice v letech 2014 – 2015 (127,96 KB)
The incidence of Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae in the Czech Republic in 2014 – 2015


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK–926 Sérologie markerů virové hepatitidy B EHK–926 Sérologie markerů virové hepatitidy B (49,98 KB)


EHK–927 Sérologie virové hepatitidy A EHK–927 Sérologie virové hepatitidy A (43,02 KB)


EHK–928 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK–928 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (51,41 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications


Seminář v Lékařském domě na téma „Tuberkulóza a mykobakteriózy“ 4.10.2016 + 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016, 21.-23.9.2016, Olomouc + Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2016 Seminář v Lékařském domě na téma „Tuberkulóza a mykobakteriózy“ 4.10.2016 + 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016, 21.-23.9.2016, Olomouc + Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2016 (72,57 KB) 

 

 

Nahoru