SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 6 - červen 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 6 - červen 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v červnu 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  červen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – červen 2014, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za květen 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc květen 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za květen 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Epidemie „Těstovinový salát“ v rekreačním středisku v okrese Písek


 

AKTUALITY
Latest news

Aktuality k výskytu koronaviru MERS CoV a chřipky A/H7N9 Epidemie Eboly v západní Africe pokračuje, stav k 6. červenci 2014 (44,84 KB)
6 July 2014 update on the status of the ongoing Ebola outbreak in West Africa


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Rezistence Neisseria gonorrhoeae k antibiotikům u kmenů izolovaných od osob s rizikovým sexuálním chováním Rezistence Neisseria gonorrhoeae k antibiotikům u kmenů izolovaných od osob s rizikovým sexuálním chováním (431,23 KB)
Antimicrobial resistance of Neisseria gonorrhoeae isolates from individuals with high risk sexual behaviour

Jednání evropské sítě pro surveillance chřipky Jednání evropské sítě pro surveillance chřipky (48,24 KB)
Annual European Influenza Surveillance Meeting

Informace o konferenci Medicína katastrof 2014 Informace o konferenci Medicína katastrof 2014 (82,93 KB)
Report on the International Conference on Disaster Medicine 2014


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK-836 Sérologie HBV markery EHK-836 Sérologie HBV markery (51,05 KB)

EHK-837 Sérologie HAV EHK-837 Sérologie HAV (38,99 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

ECCMID 2014 – Co nového ve světě Clostridium difficile ECCMID 2014 – Co nového ve světě Clostridium difficile (69,21 KB)
ECCMID 2014 – What is new in the world of Clostridium difficile


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2014, Třeboň 2015, Mezioborový seminář 12. – 14. 1. 2015 Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2014
Třeboň 2015, Mezioborový seminář 12. – 14. 1. 2015
(44,10 KB) 

 

 

Nahoru