SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 6 - červen 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 6 - červen 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - červen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v červnu 2019 (počet onemocnění podle data vykázání)
viz: E ISIN a EPIDAT  

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za květen 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 31.5.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za květen 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v červnu 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (dg. A02) v mateřské škole, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, červen 2018


 

AKTUALITY
Latest news


Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie (59.12 KB)
Changes in the leadership of some units of the Centre for Epidemiology and Microbiology


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Zpráva za chřipkovou sezónu 2018/2019 Zpráva za chřipkovou sezónu 2018/2019 (231.26 KB)
2018/2019 influenza report

Atypický hemolyticko-uremický syndrom komplikovaný infekcí enterohemoragickou Escherichia coli O157:H7 Atypický hemolyticko-uremický syndrom komplikovaný infekcí enterohemoragickou Escherichia coli O157:H7 (122.12 KB)
Atypical hemolytic uremic syndrome complicated by infection with enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7

Výskyt vektorem přenášených onemocnění v ČR v roce 2018 a předchozích deseti letech Výskyt vektorem přenášených onemocnění v ČR v roce 2018 a předchozích deseti letech (121.78 KB)
Incidence of vector-borne diseases in the Czech Republic in 2018 and in the last decade


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1072 Sérologie HBV markery EHK – 1072 Sérologie HBV markery (62.71 KB)

EHK – 1073 Sérologie HAV EHK – 1073 Sérologie HAV (61.29 KB)

EHK – 1074 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 1074 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (75.27 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramurial contributions


Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2018/2019 Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2018/2019 (77.25 KB)
Experience with the vaccination against influenza in dialysis patients in the Pilsen Region in the season 2018/2019


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Commission (EC), and World Health Organization
(WHO)


Společná schůzka národních kontaktních autorit pro připravenost a odpověď, pro detekci hrozeb, EWRS a IHR
 Společná schůzka národních kontaktních autorit pro připravenost a odpověď, pro detekci hrozeb, EWRS a IHR (101.62 KB)
Joint Meeting for National Focal Points for Preparedness and Response & National Focal Points for Threat Detection, EWRS and IHR

Výzva k přihlášení do vzdělávacího programu ECDC (EPIET a EUPHEM) – EU track (kohorta 2020) Výzva k přihlášení do vzdělávacího programu ECDC (EPIET a EUPHEM) – EU track (kohorta 2020) (90.39 KB)
Call for application to the ECDC Fellowship Programme EPIET and EUPHEM – EU track fellows (Cohort 2020)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

(Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhé pololetí roku 2019+Jednodenní konference Oddělení SABI CEM    +XV. Vakcinologické dny HK+VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhé pololetí roku 2019+Jednodenní konference Oddělení SABI CEM +XV. Vakcinologické dny HK+VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 (1.32 MB) 

 

 

Nahoru