SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 7 - červenec 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 7 - červenec 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v červenci 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  červenec 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – červenec 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červenci 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červen 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc červen 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za červen 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Epidemie gastroenteritid norovirové etiologie v penzionu v okrese Vsetín


 

AKTUALITY
Latest news

Ebola –  stručné sdělení o situaci v Africe Ebola – stručné sdělení o situaci v Africe (42,13 KB)
Ebola – brief information about the situation in Africa

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipkové respirační viry Zpráva NRL pro chřipku a nechřipkové respirační viry (120,87 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

 Změna organizační struktury CEM Změna organizační struktury CEM (40,29 KB)
A change in the organizational structure of the Centre for Epidemiology and Microbiology


Kožní infekce vyvolaná methicilin-rezistentním kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu Kožní infekce vyvolaná methicilin-rezistentním kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu (60,97 KB)
Skin infection caused by a methicillin-resistant strain of Staphylococcus aureus producing Panton-Valentine leukocidin

Výskyt trasmisivních nákaz v České republice – rok 2013 a vývoj v posledních 10 letech Výskyt trasmisivních nákaz v České republice – rok 2013 a vývoj v posledních 10 letech (478,24 KB)
The incidence of transmissible infections in the Czech Republic in 2013 and its trend in the last decade

Klíšťová encefalitida, analýza dat – EPIDAT 2013 Klíšťová encefalitida, analýza dat – EPIDAT 2013 (201,57 KB)
Tick-borne encephalitis, 2013 EPIDAT data analysis


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK-838 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK-838 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (52,55 KB)
 
EHK-843 Bakteriologická diagnostika EHK-843 Bakteriologická diagnostika (95,33 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Vzpomínka na nedožité 90. narozeniny prof. MUDr. Bohumila Ticháčka, DrSc. Vzpomínka na nedožité 90. narozeniny prof. MUDr. Bohumila Ticháčka, DrSc. (49,29 KB)
Commemorating the 90th anniversary of the birth of Professor Bohumil Ticháček, MD, DSc (1924– 2006)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2014 Světový kongres WFHSS, Praha, 15.–18. října 2014 26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice, 16.–18. září 2014 Jednodenní odborná konference „Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz, SZÚ, 22. října 2014 Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2014
Světový kongres WFHSS, Praha, 15.–18. října 2014
26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice, 16.–18. září 2014
Jednodenní odborná konference „Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz, SZÚ, 22. října 2014
(108,38 KB) 

 

 

Nahoru