SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 7 - červenec 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 7 - červenec 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červenec 2019, porovnání se stejným měsícem v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, kumulace leden - červenec 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, červenec 2019, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT  

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za červen 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 30.6.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za červen 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v červenci 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu dávivého kašle „Pertuse Kamenec“ 2018


 

AKTUALITY
Latest news


Staphylococcus argenteus – nový druh koaguláza-pozitivního stafylokoka Staphylococcus argenteus – nový druh koaguláza-pozitivního stafylokoka (895.81 KB)
Staphylococcus argenteus – a new species of coagulase-positive Staphylococcus


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2018 v České republice Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2018 v České republice (451.38 KB)
Evaluation of final reports on epidemiological emergencies due to outbreaks of infectious diseases in the Czech Republic in 2018

Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2018 - epidemiologická situace Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2018 - epidemiologická situace (815.16 KB)
Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2018 - epidemiologická situace

 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018 (599.36 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2018


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1079 Bakteriologická diagnostika EHK – 1079 Bakteriologická diagnostika (190.13 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Konzultační den chřipka 1. oznámení + Konzultační den streptokoky 1. oznámení + Konzultační den „Laboratorní diagnostika v Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí“ + VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 Konzultační den chřipka 1. oznámení + Konzultační den streptokoky 1. oznámení + Konzultační den „Laboratorní diagnostika v Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí“ + VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 (901.84 KB) 

 

 

Nahoru