SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 21, rok 2012 » Zprávy CEM 8 - srpen 2012
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 8 - srpen 2012


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v srpnu 2012 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, srpen 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – srpen 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v srpnu 2012


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červenec 2012 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc červenec 2012

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za červenec  2012


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních gastroenteritid virové etiologie (dg. A08) na letním dětském táboře v Táborové osadě Miličín, srpen 2011.


 

AKTUALITY

Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2011 Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2011 (104,67 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Problematika výskytu mikroskopických hub u myček v domácnostech Problematika výskytu mikroskopických hub u myček v domácnostech (72,05 KB)

Deset ročníků Konference DDD, Přívorovy dny, s mezinárodní účastí Deset ročníků Konference DDD, Přívorovy dny, s mezinárodní účastí (94,51 KB)

Doplnění článku o syndromu HFM (syndrom ruka-noha-ústa) z minulého čísla Doplnění článku o syndromu HFM (syndrom ruka-noha-ústa) z minulého čísla (54,86 KB)

Recenze knihy: Martin Rulík a kol. „Mikrobiální biofilmy“ Recenze knihy: Martin Rulík a kol. „Mikrobiální biofilmy“ (84,67 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Harmonogram rozesílání EHK AP CEM od 1. září do konce roku 2012 Harmonogram rozesílání EHK AP CEM od 1. září do konce roku 2012 (33,74 KB)

EHK–734 Bakteriologická diagnostika EHK–734 Bakteriologická diagnostika (91,54 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Zemřela doc. MUDr. Milada Závadová, CSc. Zemřela doc. MUDr. Milada Závadová, CSc. (50,49 KB)


 

OZNÁMENÍ

Seminář České vakcinologické společnosti: Očkování v praxi - rok 2012        Konzultační den „Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí“        Konzultační den „Problematika respiračních, střevních a exantematickcýh virových nákaz Seminář České vakcinologické společnosti: Očkování v praxi - rok 2012 + Konzultační den „Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí“ + Konzultační den „Problematika respiračních, střevních a exantematickcýh virových nákaz (60,08 KB) 

 

 

Nahoru