SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 8 - srpen 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 8 - srpen 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v srpnu 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  srpen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, srpen– duben 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v srpnu 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červen 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc červen 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za červen 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Epidemie kampylobakteriových gastroenteritid v MŠ v okrese


 

AKTUALITY
Latest news

26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice 16. – 18.9. 2014 26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice 16. – 18.9. 2014 (60,32 KB)
26th Pecenka Epidemiological days, Luhacovice, Sepember 2014


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

  Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2013 v České republice Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2013 v České republice (83,25 KB)
Evaluation of final reports of emergency outnreaks of infectious diseases in the Czech Republic


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (441,28 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses

Spalničky – současná situace a nové laboratorní poznatky Spalničky – současná situace a nové laboratorní poznatky (313,16 KB)
Measles – present situation and new laboratory data

Parciální sekvenace jako nový přístup sérotypizace adenovirů Parciální sekvenace jako nový přístup sérotypizace adenovirů (214,03 KB)
Partial sequencing: a new approach to adenovirus serotyping


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK - 841 Sérologie respiračních virů EHK - 841 Sérologie respiračních virů (54,01 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Třeboň 2015 – 23. ročník mezioborového seminář Konzultační den NRL pro stafylokoky „Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí“ Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2014 Jednodenní odborná konference (konzultační den) „Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz“ Světový kongres WFHSS Třeboň 2015 – 23. ročník mezioborového semináře
Konzultační den NRL pro stafylokoky „Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí“
Plánované úterní odpolední semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2014
Jednodenní odborná konference (konzultační den) „Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz“
Světový kongres WFHSS
(99,02 KB) 

 

 

Nahoru