SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 25, rok 2016 » Zprávy CEM 8 - srpen 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 8 - srpen 2016


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v srpnu 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  srpen 2016, porovnání s lety 2006 - 2015

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – srpen 2016, porovnání s lety 2005 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v srpnu 2016


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červenec 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc červenec 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za červenec 2016

Absolutní počty za červenec 2016


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v Praze 2


 

AKTUALITY
Latest news


První případ lidského onemocnění Krymsko-konžskou hemoragickou horečkou a fatálním průběhem ve Španělsku První případ lidského onemocnění Krymsko-konžskou hemoragickou horečkou a fatálním průběhem ve Španělsku (42,19 KB)
The first human case of Crimean-Congo hemorrhagic fever with fatal outcome in Spain


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM


Brucelóza, migrace a cestování Brucelóza, migrace a cestování (58,90 KB)
Brucellosis, migration, and travel

Epidemie Salmonella Enteritidis fagotyp 8, MLVA profil 2-9-7-3-2 v zemích Evropské unie Epidemie Salmonella Enteritidis fagotyp 8, MLVA profil 2-9-7-3-2 v zemích Evropské unie (64,03 KB)
Epidemic of Salmonella Enteritidis, phagotype 8, MLVA profile 2-9-7-3-2. in EU countries

Klinicky zajímavé bakteriální izoláty zachycené v NRL pro antibiotika  a v České národní sbírce typových kultur (CMCTC) v letech 2011-2015 Klinicky zajímavé bakteriální izoláty zachycené v NRL pro antibiotika a v České národní sbírce typových kultur (CMCTC) v letech 2011-2015 (177,92 KB)
Clinically interesting bacterial isolates identified in the NRL for Antibiotics and deposited to the Czech National Collection of Type Cultures in 2011-2015


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 933  Bakteriologická diagnostika EHK – 933 Bakteriologická diagnostika (95,11 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Odešel doc. RNDr. PhMr. Vladimír Měrka, CSc. Odešel doc. RNDr. PhMr. Vladimír Měrka, CSc. (46,23 KB)
Vladimír Měrka, MSc, MPharm, PhD passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications


Konzultační den NRL pro stafylokoky „Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí“ + 14th Congress of the EMGM, European Meninococcal and Haemophilus Disease Society, September 18-21, 2017, Prague + Jednodenní konference „Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz“ + Odborný seminář v LD „Exantematické infekce a jejich prevence“ Konzultační den NRL pro stafylokoky „Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí“ + 14th Congress of the EMGM, European Meninococcal and Haemophilus Disease Society, September 18-21, 2017, Prague + Jednodenní konference „Problematika respiračních, střevních a exantematických virových nákaz“ + Odborný seminář v LD „Exantematické infekce a jejich prevence“ (203,51 KB) 

 

 

Nahoru