SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 27, rok 2018 » Zprávy CEM 9 - září 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 9 - září 2018


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Počty případů hlášených infekcí v České republice vykázané v letech 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10 viz: EPIDAT
Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice vykázané v období 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za srpen 2018
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za srpen 2018
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.8.2018

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2018


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu explozívní stafylokokové enterotoxikózy (dg. A05.0) v provozovně občerstvení v Hradci Králové


 

AKTUALITY
Latest news

První případ závažného průběhu chřipky v sezóně 2018/2019 hlášen z jižních Čech První případ závažného průběhu chřipky v sezóně 2018/2019 hlášen z jižních Čech (39.10 KB)
The first severe case of influenza in the 2018/2019 season reported from southern Bohemia

Nové vedení Státního zdravotního ústavu Nové vedení Státního zdravotního ústavu (46.63 KB)
New managent of the National Institute of Public Health


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

28. Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice, 12.-14. září 2018 28. Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice, 12.-14. září 2018 (67.62 KB)
28th Pecenka Epidemiological Days, Ceské Budejovice, September 2018


Záchyt plazmidy determinované rezistence ke kolistinu zprostředkované geny mcr v České republice Záchyt plazmidy determinované rezistence ke kolistinu zprostředkované geny mcr v České republice (94.63 KB)
Detection of plasmid-determined colistin resistance mediated by mcr genes in the Czech Republic


Západonilská horečka v Evropě, místní přenos v České republice – aktualizace k 5. říjnu 2018 Západonilská horečka v Evropě, místní přenos v České republice – aktualizace k 5. říjnu 2018 (181.13 KB)
West Nile Fever in Europe, local transmission in the Czech Republic – update 5 October 2018


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Personal news

Zemřel MUDr. Vladimír Polanecký Zemřel MUDr. Vladimír Polanecký (41.21 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Konzultační den – Problémy toxoplasmózy, 4.12.2018+Kurz IPVZ – Virové hepatitidy- vracející se problém, 7.12.2018+Kurz IPVZ – Alimentární nákazy s méně obvyklou etiologií, 4.12.2018 Konzultační den – Problémy toxoplasmózy, 4.12.2018+Kurz IPVZ – Virové hepatitidy- vracející se problém, 7.12.2018+Kurz IPVZ – Alimentární nákazy s méně obvyklou etiologií, 4.12.2018 (60.80 KB) 

 

 

Nahoru