SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 9 - září 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 9 - září 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, září 2019, porovnání se stejným měsícem v letech 2010 – 2018 (počet případů)
viz: E ISIN a EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden – září 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, září 2019, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za srpen 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 31.8.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za srpen 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v září 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy – Školní jídelna ZŠ v okrese Prachatice


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (30.9.2019) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (30.9.2019) (84.33 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování (124.92 KB)
Importance and optimal timing of influenza vaccination


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

110. výročí narození prof. Karla Rašky a 40. výročí vymýcení pravých neštovic 110. výročí narození prof. Karla Rašky a 40. výročí vymýcení pravých neštovic (108.01 KB)
The 110th anniversary of the birth of Professor Karel Raška and the 40th anniversary of smallpox eradication

Zpráva o vzestupu výskytu enterokoků rezistentních k vankomycinu v nemocnicích Zpráva o vzestupu výskytu enterokoků rezistentních k vankomycinu v nemocnicích (385.82 KB)
Report on the increasing occurrence of vancomycin resistant enterococci in hospital settings

Prvé nálezy teplomilných druhů komárů v Čechách a nového druhu pro ČR Prvé nálezy teplomilných druhů komárů v Čechách a nového druhu pro ČR (175.72 KB)
The first records of thermophilic mosquito species in Bohemia and a new species for the Czech Republic


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1077  Sérologie respiračních virů EHK – 1077 Sérologie respiračních virů (92.56 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news


MUDr. Čestmír Beneš ve vzpomínkách kolegů + Vzpomínka na dr. Beneše – redaktora Zpráv CEM MUDr. Čestmír Beneš ve vzpomínkách kolegů + Vzpomínka na dr. Beneše – redaktora Zpráv CEM (130.64 KB)
 A memory of Čestmír Beneš, MD; A memory of Čestmír Beneš, MD – an editor of the Bulletin of the Centre for Epidemiology and Microbiology


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2020 + Jednodenní odborná konference Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – 3.12.2019 + Konzultační den Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí – 6. 11. 2019 + Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 27. 11. 2019 Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2020 + Jednodenní odborná konference Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – 3.12.2019 + Konzultační den Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí – 6. 11. 2019 + Konzultační den „Problémy toxoplazmózy“ – 27. 11. 2019 (139.24 KB) 

 

 

Nahoru