SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 21, rok 2012 » Zprávy CEM 1 - leden 2012
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 1 - leden 2012


 

 

Přehled článků:
ÚVODNÍK

Pracoviště epidemiologie a mikrobiologie ve Státním zdravotním ústavu od roku 1945. Pracoviště epidemiologie a mikrobiologie ve Státním zdravotním ústavu od roku 1945. (109,63 KB)HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, v roce 2011, porovnání s lety 2002 - 2010, viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v lednu 2012

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v prosinci 2011


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2011 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc prosinec 2011

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za prosinec 2011


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy u dětí v MŠ Jablonec nad Nisou – Rýnovice.


 

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry k 6. 2. 2012 Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry k 6. 2. 2012 (131,47 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září – prosinec 2011 Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září – prosinec 2011 (80,19 KB)

Izolace raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia gynekologické pacientky. Izolace raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia gynekologické pacientky. (134,75 KB)

Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2011. Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2011. (58,33 KB)

Příušnice: laboratorní průkaz a specifika laboratorních nálezů u vakcinovaných osob. Příušnice: laboratorní průkaz a specifika laboratorních nálezů u vakcinovaných osob. (78,21 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK–729  Bakteriologická diagnostika. EHK–729 Bakteriologická diagnostika. (83,96 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Poslední rozloučení s MUDr. Jaroslavem Helclem, Dr.Sc. Poslední rozloučení s MUDr. Jaroslavem Helclem, Dr.Sc. (49,86 KB)


 

OZNÁMENÍ

Celostátní akce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2012 + Plánované úterní semináře SEM a SIL ČLS JEP v Lékařském domě na rok 2012 + Mezinárodní sjezd: 8th International Symposium on Shiga Toxin producing E. coli Infection, Amsterdam, May 2012 Celostátní akce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2012 + Plánované úterní semináře SEM a SIL ČLS JEP v Lékařském domě na rok 2012 + Mezinárodní sjezd: 8th International Symposium on Shiga Toxin producing E. coli Infection, Amsterdam, May 2012 (61,86 KB)


 

OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2011; ROČNÍK 20 OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2011; ROČNÍK 20 (97,08 KB) 

 

 

Nahoru