SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 19, rok 2010 » Zprávy EM 10 - říjen 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 10 - říjen 2010


 

 

Přehled článků: 


ÚVODNÍK

Úvodník Našim čtenářům (132,39 KB)


 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v říjnu 2010,  viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, říjnu 2010,  porovnání s lety 2001 - 2009

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - říjen 2010, porovnání s lety 2001 - 2009

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v říjnu 2010


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za září 2010 
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc září 2010

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za září 2010


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu bacilární úplavice v Českých Budějovicích


 

AKTUALITY

Aktuální sdělení k výskytu chřipky subtypu A(H5N1) ve světě Aktuální sdělení k výskytu chřipky subtypu A(H5N1) ve světě (334,51 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Výroční setkání národních koordinátorů surveillance Výroční setkání národních koordinátorů surveillance (64,05 KB)

Neobvyklá sezónnost výskytu klíšťové encefalitidy v České republice (do 44. týdne 2010) Neobvyklá sezónnost výskytu klíšťové encefalitidy v České republice (do 44. týdne 2010) (213,94 KB)

ERRATA k článku v minulém čísle Zpráv EM 2010; 19(9): 266 – 267. Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům? ERRATA k článku v minulém čísle Zpráv EM 2010; 19(9): 266 – 267. Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům? (28,30 KB)

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry (118,11 KB)

Rodinný výskyt enterohemoragického Escherichia coli O145:H28 Rodinný výskyt enterohemoragického Escherichia coli O145:H28 (78,40 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 662 Sérologie chlamydií – závěrečná zpráva EHK – 662 Sérologie chlamydií – závěrečná zpráva (84,29 KB)

EHK – 663 Sérologie respiračních virů EHK – 663 Sérologie respiračních virů (66,34 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC) A EVROPSKÁ KOMISE (EC)

ECDC – Sedmé setkání národních reprezentantů mikrobiologie (NMFP) ECDC – Sedmé setkání národních reprezentantů mikrobiologie (NMFP) (64,33 KB)OZNÁMENÍ

XVI. Jednodenní konference (Konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“ XVI. Jednodenní konference (Konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“ (50,86 KB) 

 

 

Nahoru