SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 18, rok 2009 » Zprávy EM 12 - prosinec 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 12 - prosinec 2009


 

Přehled článků:
ÚVODNÍKHLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v listopadu 2009  - viz Infekce v ČR - EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, listopad 2009, porovnání s lety 2000 - 2008

Kumulativní nemocnost vybraných hlášených infekcí v ČR,  leden – listopad 2009, porovnání s lety 2000 - 2008

Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje počty za listopad 2009 Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje počty za listopad 2009 (45,30 KB)

Nové případy HIV infekce v ČR. Údaje za listopad 2009.

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu. Údaje ke dni 30.11.2009.

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu 2009. Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu 2009. (27,31 KB)


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o hromadném výskytu kampylobakteriózy v dětském centru SLUNIČKO, LiberecAKTUALITY

Prevalenční studie nozokomiálních infekcí v ČR na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací v r. 2009 Prevalenční studie nozokomiálních infekcí v ČR na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací v r. 2009 (41,18 KB)

Výskyt antraxu u uživatelů drog ve Skotsku Výskyt antraxu u uživatelů drog ve Skotsku (36,36 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Vývoj onemocnění pertusí v ČR v letech 1982 - 2009 Vývoj onemocnění pertusí v ČR v letech 1982 - 2009 (226,23 KB)

Současná situace Pandemic H1N1 2009 v Evropě Současná situace Pandemic H1N1 2009 v Evropě (78,21 KB)

Kapavka - stručné připomenutí aktuálního problému Kapavka - stručné připomenutí aktuálního problému (110,14 KB)

První záchyt získané cefalosporinázy AmpC (CMY-2) u kmenů Proteus mirabilis v České republice První záchyt získané cefalosporinázy AmpC (CMY-2) u kmenů Proteus mirabilis v České republice (75,79 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK - 638: Bakteriologická diagnostika - vyhodnocení EHK - 638: Bakteriologická diagnostika - vyhodnocení (66,12 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Informace ze Společnosti SZP–obor mikrobiologický laborant Informace ze Společnosti SZP–obor mikrobiologický laborant (31,10 KB)

XXI. Pracovní konference mikrobiologických laborantů XXI. Pracovní konference mikrobiologických laborantů (26,86 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Životní jubileum prof. Daniely Kotulové Životní jubileum prof. Daniely Kotulové (43,67 KB)

Životní jubileum doc. MUDr. Milady Závadové Životní jubileum doc. MUDr. Milady Závadové (21,11 KB)


 

OZNÁMENÍ

III. Pracovní konference středně zdravotnických pracovníků SZÚ III. Pracovní konference středně zdravotnických pracovníků SZÚ (61,77 KB)

Pozvánka na mikrobiologické semináře SZÚ

IX. Konference DDD 2010 - Přívorovy dny

XIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2010

Odborný seminář Alimentární nákazy 

 

Nahoru