SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 18, rok 2009 » Zprávy EM 3 - březen 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 3 - březen 2009


Přehled článků:

  

 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních onemocnění hlášených v ČR v lednu 2009 podle krajů - viz Infekce v ČR - EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, únor 2009, porovnání s lety 2000 - 2008

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - únor 2009, porovnání s lety 2000 - 2008

Aktuální situace ve výskytu chřipky (30. 3. 2009)              viz Chřipková aktivita

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2008 Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2008 (27,43 KB)

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za únor 2009 Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za únor 2009 (48,56 KB)


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná  zpráva o epidemickém výskytu  chřipky (dg. J 10)  v zařízení poskytovatele sociální péče Koniklec Suchomasty, okres Beroun


 

AKTUALITY

Anaerobní infekce u intravenózních narkomanů ve Velké Británii Anaerobní infekce u intravenózních narkomanů ve Velké Británii (35,23 KB)

Vyhodnocení rizika výskytu ranného botulizmu u injekčníchnarkomanů Vyhodnocení rizika výskytu ranného botulizmu u injekčních narkomanů (30,39 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam NRL v epidemiologii a mikrobiologii v SZÚ Seznam NRL v epidemiologii a mikrobiologii v SZÚ (31,22 KB)

Seznam NRL v mikrobiologii mimo SZÚ Seznam NRL v mikrobiologii mimo SZÚ (16,64 KB)

Dominantní činnost Národních referenčních laboratoří v oboru mikrobiologie, mimo SZÚ - OLM, v roce 2008 Dominantní činnost Národních referenčních laboratoří v oboru mikrobiologie, mimo SZÚ - OLM, v roce 2008 (43,48 KB)

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 (331,90 KB)

Nová revize Kauffmannova-Whiteova schématu pro identifikaci salmonel Nová revize Kauffmannova-Whiteova schématu pro identifikaci salmonel (96,60 KB)

Detekce širokospektrých b-laktamáz (ESBL), b-laktamáz AmpC, metalo-b-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček Detekce širokospektrých b-laktamáz (ESBL), b-laktamáz AmpC, metalo-b-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček (2,10 MB)

ERRATA k článku: Detekce širokospektrých β-laktamáz (ESBL), β-laktamáz AmpC, metalo-β-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček Detekce širokospektrých β-laktamáz (ESBL), β-laktamáz AmpC, metalo-β-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček Detekce širokospektrých β-laktamáz (ESBL), β-laktamáz AmpC, metalo-β-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček Detekce širokospektrých β-laktamáz (ESBL), β-laktamáz AmpC, metalo-β-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček (20,90 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK-577 Sterilizace EHK-577 Sterilizace (60,00 KB)

EHK-595 Sérologie spalniček EHK-595 Sérologie spalniček (32,06 KB)


 

OZNÁMENÍ

XIX. kongres ČLS - Zoonózy XIX. kongres ČLS - Zoonózy (60,43 KB)

Semináře v Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ SZÚ Semináře v Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ SZÚ (60,43 KB)

SZP v SZÚ SZP v SZÚ (60,43 KB)


 

POKYNY PRO AUTORY 2009 POKYNY PRO AUTORY 2009 (39,74 KB) 

 

Nahoru