SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 21, rok 2012 » Zprávy CEM 5 - květen 2012
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 5 - květen 2012


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v květnu 2012 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, květen 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – květen 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květen 2012


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za duben 2012
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc duben 2012

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za duben 2012

Děti pozitivní na HIV v ČR.


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Děti pozitivní na HIV v ČRZávěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních gastroenteritid s etiologickým agens Salmonella Enteritidis u účastníků soukromé akce TJ Sokol Krchleby.


 

AKTUALITY

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – díl II: Zaměření, cíle a metody surveillance infekcí spojených se  zdravotní péčí na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – díl II: Zaměření, cíle a metody surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální, národní a mezinárodní úrovni. (92,73 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Změny v Národních referenčních laboratořích v CEM Změny v Národních referenčních laboratořích v CEM (40,80 KB)

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2011 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v roce 2011 (242,76 KB)

30 let od popsání prvních případů AIDS: historie a současnost. Část III. 30 let od popsání prvních případů AIDS: historie a současnost. Část III. (200,52 KB)

Šíření invazivních druhů komárů v Evropě a pátrání po jejich výskytu v ČR. Šíření invazivních druhů komárů v Evropě a pátrání po jejich výskytu v ČR. (99,36 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 734: Bakteriologická diagnostika EHK – 734: Bakteriologická diagnostika (110,74 KB)

EHK – 739: Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 739: Sérologie HIV, HBV a HCV (48,80 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Evropská síť pro karbapenemázy Evropská síť pro karbapenemázy (40,09 KB)


 

OZNÁMENÍ

25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 - Liberec, + 21. ročník mezioborového semináře Třeboň 2013 25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 - Liberec, + 21. ročník mezioborového semináře Třeboň 2013 (58,17 KB) 

 

 

Nahoru