SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Quicksilver - mezinárodní cvičení krizové...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Quicksilver - mezinárodní cvičení krizové připravenosti


Zástupci Státního zdravotního ústavu se zúčastnili mezinárodního cvičení krizové připravenosti Quicksilver, které simulovalo rozsáhlé přeshraniční chemické a ekologické katastrofy. Tým odborníků SZÚ hodnotil zdravotní rizika a dopady působení škodlivin na zdraví a navrhoval opatření na zajištění ochrany veřejného zdraví.

Cvičení Quicksilver organizovala ve dnech 24. – 25. 9. 2014 Evropská komise a zúčastnilo se ho 21 členských států EU. V jeho rámci bylo simulováno několik krizových situací, a to srážka civilní lodi s 1200 lidmi na palubě s lodí převážející nebezpečné chemické látky, při které tyto chemikálie unikly do ovzduší a vody, dále rozsáhlé lesní požáry ve střední a jižní Evropě, jejichž součástí byl i požár skládky pneumatik na slovensko-české hranici a havárie dvou chemických továren, a dále teroristický útok na nádražích tři evropských zemí uskutečněný pomocí rozdávání dětských hraček kontaminovaných fosfidem hlinitým.

Za SZÚ se cvičení zúčastnila krizová manažerka MUDr. Martina Novotná spolu s týmem vedoucích odborných center a jejich zástupců pod vedením ředitelky Ing. Jitky Sosnovcové. Odborníci SZÚ při řešení úkolů cvičení spolupracovali s dalšími specialisty v rámci SZÚ i mimo něj. Pro vydávaná opatření hlavního hygienika poskytoval SZÚ podklady, které zahrnovaly hodnocení akutních i dlouhodobých rizik pro zjištěné škodliviny, doporučení pro použití ochranných pomůcek a pro zajištění dekontaminace, navrhoval postupy pro zmírnění negativních dopadů mimořádných událostí na veřejné zdraví.

Závěry ze cvičení za všechny zúčastněné státy budou zpracovány a zveřejněny Evropskou komisí v prosinci letošního roku. Poznatky a zkušenosti, které získali účastníci cvičení SZÚ, budou využity při zpracování postupů pro činnost krizového štábu SZÚ. Již nyní je zřejmé, že SZÚ představuje důležitou součást týmu hlavního hygienika pro řešení mimořádných situací a že pro zajištění a rozvoj této role potřebuje systematickou podporu jak finanční, tak personální.

Nahoru