SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo... » RAST: Screening ESBL a karbapenemáz u E. coli a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

RAST: Screening ESBL a karbapenemáz u E. coli a K. pneumoniae pro epidemiologické účely jako součást procedury RAST


Screening mechanismů rezistence s RAST

Některé mechanismy rezistence vyžadují pro citlivou detekci jiné než klinické breakpointy. EUCAST doporučuje screening na řadu mechanismů rezistence pro účely epidemiologie a kontroly infekcí (viz samostatný dokument).

EUCAST validoval samostatné screeningové epidemiologické předěly (cut-offs) pro detekci ESBL nebo karbapenemáz u E. coli a K. pneumoniae.

Viz soubor EUCAST Screening mechanismů R-RAST-v 2.0. EUCAST Screening mechanismů R-RAST-v 2.0. (103,51 KB)  (duben 2022)

 

 

 

Nahoru