SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Reakce na článek redakce Seznam Zprávy...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Reakce na článek redakce Seznam Zprávy uveřejněný dne 13.1.2021 v 15:32 hodin


Státní zdravotní ústav v současné době poskytuje očkování všem zaměstnancům, kteří se podílejí na zajištění základního chodu ústavu. Především se jedná o laboratorní a technické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s infekčními vzorky, ale i další zaměstnance. Postupujeme tak v souladu s očkovací strategii, v rámci které jsou Orgány ochrany veřejného zdraví, ke kterým se SZÚ řadí, upřednostňovány. V uvedeném článku byla role SZÚ jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví, dle zákona 258/2000 Sb., hrubě zkreslena. SZÚ zajišťuje činnost 53 Národních referenčních laboratoří (dále NRL) a pracovišť, kde dochází k manipulaci s pacientskými vzorky, které mohou obsahovat infekční agens; NRL zajišťují také dezinfekci prostor a pomůcek, které se používají ve zdravotnických zařízeních. Dále SZÚ metodicky vede veškeré terénní laboratoře a rovněž se podílí na kontrole kvality terénních laboratoří vyšetřujících covidové vzorky. SZÚ se také mj. zabývá řešením složitých klinických situací, které se týkají nejen aktuální koronavirové epidemie, stejně jako například problematikou odpadového hospodářství zdravotnických zařízení i s ohledem na současnou situaci. V neposlední řadě je třeba zmínit, že se SZÚ na základě dostupných laboratorních a epidemiologických dat podílí na monitoringu vývoje epidemie v ČR.

V rámcii organizačního a technického zajištění očkování byl rozeslán pokyn určený výhradně zaměstnancům SZÚ, aby se k danému očkování přihlásili. Jakmile bude schválena finální podoba strategie očkování proti covid-19 a spuštěn centrální rezervační systém očkování, přijmeme nezbytná související logistická i organizační opatření. Zároveň doplňujeme, že se SZÚ v současné době pokouší maximálně reflektovat požadavek vlády na neprodlené zahájení očkování od doby samotných dodávek vakcín na náš ústav, a to tak, aby byl zachován chladový řetězec a další specifické podmínky uchovávání dané vakcíny.

Ing. Klára Doláková, MBA
tiskové oddělení

Nahoru