SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Riziko přenosných nemocí v oblastech zasažených...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Riziko přenosných nemocí v oblastech zasažených hurikánem Irma

V oblastech zasažených hurikánem by se mohla vyskytnout některá infekční onemocnění. Prováděním konkrétních opatření lze některým nákazám předejít nebo zmírnit jejich rozsah a negativní dopad. ECDC provedlo rychlý odhad zdravotních rizik v souvislosti s hurikánem Irma.


Přírodní katastrofy kromě bezprostředního ničivého efektu přinášejí mnohá rizika s výrazným dopadem na veřejné zdraví. ECDC provedlo rychlý odhad zdravotních rizik v souvislosti s hurikánem Irma, jedním z nejničivějších hurikánů zaznamenaných v Atlantiku. Postihl mimo jiné řadu zemí v Karibské oblasti včetně některých Nejvzdálenějších regionů EU (EU Outermost Regions) a Zámořských zemí a území EU (Overseas Countries and Territories). V oblastech zasažených hurikánem by se mohla vyskytnout některá infekční onemocnění. Prováděním konkrétních opatření lze některým nákazám předejít nebo zmírnit jejich rozsah a negativní dopad.

Shrnutí rizik přenosných nemocí a možnosti předcházení

V postižených oblastech Karibiku v období po odeznění hurikánu Irma je považováno za nejzávažnější riziko zvýšení přenosu průjmových onemocnění spojených s nedostatečným přístupem k pitné vodě a výskyt akutních respiračních infekcí, zejména u dětí ubytovaných v prozatímních mnohdy přeplněných zařízeních. Nebezpečí vzestupu případů cholery v oblastech s předchozím výskytem a také ohrožení dalšími infekcemi, které hrozí při povodních, jako tetanus a leptospiróza by měly být považovány za prioritní při zavedení ochranných opatření. Choroby přenášené komáry představují pozdější riziko, které by mělo být zohledněno.

Předcházení gastrointestinálním onemocněním v této souvislosti závisí na přiměřené osobní hygieně, dostupnosti bezpečné pitné vody (balené, chlorované nebo převařené) a vhodné hygieně a přípravě potravin. Je doporučeno pravidelně umývat ruce mýdlem, jíst důkladně vařené jídlo, omývat ovoce a zeleninu balenou nebo chlorovanou vodou a vyhýbat se konzumaci syrových mořských produktů.

Aby se zabránilo přenosu respiračních infekcí při nahromadění osob v přeplněných zařízeních, je důležitou součástí prevence včasná detekce a léčba onemocnění v kombinaci s opatřeními pro kontrolu infekcí.

V zaplavených oblastech, ve kterých se vyskytují onemocnění přenášená komáry rodu Aedes (Zika, Dengue, Chikungunya) nebo Anopheles (malárie), by zdravotnické úřady a lékaři měli pomýšlet na možnost následného zvyšování rizika výskytu těchto onemocnění. Nejlepší ochrana před nemocemi způsobenými komáry spočívá v zabránění poštípání komáry v interiéru i venku (komáři rodu Aedes jsou nejaktivnější zejména od východu  do západu slunce, komáři rodu Anopheles po setmění). Osobní ochranná opatření proti poštípání komáry zahrnují:

  • používání repelentů proti komárům v souladu s instrukcemi uvedenými v informaci o přípravku;
  • nošení oblečení s dlouhými rukávy a kalhot dlouhými nohavicemi;
  • spaní v místnostech chráněných před vniknutím komárů (např. místnosti s klimatizací, s bezpečnými sítěmi v oknech);
  • používání moskytiér.

 

V rámci nouzové péče by měly být považovány za součást základních služeb opatření k řešení případného narušení rutinního očkování podle národních programů, zejména těch, které se týkají kojenců a malých dětí.

Je potřeba brát v úvahu i další očkování:

  • u očkování proti tetanu podání posilovací dávky (booster) a případně použití imunoglobulinu proti tetanu, jež je nutné u osob s pošlým intervalem přeočkování;
  • provést očkování proti meningokokové meningitidě a podat chemoprofylaxi u kontaktů s případy onemocnění v souladu s místními doporučeními;
  • očkování proti nemocem přenosným vodou a potravinami jako je virová hepatitida A, cholera a břišní tyfus provést u vnímavých osob, které jsou v riziku infekce, zejména u těch, které se podílejí na úklidových pracích, nebo mohou přijít do kontaktu s odpadními vodami;
  • osobám poskytujícím pomoc v zasažených oblastech a cestovatelům do oblastí s výskytem cholery je doporučeno očkování proti choleře;
  • očkování proti virové hepatitidě B je doporučeno zejména záchranářům a jiným pracovníkům zasahujícím v postižené oblasti, kteří mohou přijít do kontaktu s krví a jinými tělními tekutinami.

 

Surveillance infekčních nemocí v období následujícím po odeznění hurikánu je zásadní pro včasnou detekci a potvrzení epidemií. K posílení surveillance a včasného varování by mělo být zváženo zavedení okamžitého hlášení na podkladě příznaků onemocnění („syndromic surveillance allert system“). K potvrzení diagnózy a detekci epidemií infekčních nemocí je potřeba vyhodnotit laboratorní kapacity a stanovit doporučené postupy pro testování vzorků u nemocí s epidemickým potenciálem. 

Zdroj:

  • European Centre for Disease Prevention and Control. Hurricane Irma: Risk of communicable diseases in the affected countries – 08/09/2017, Stockholm, 2017.

 

 

Zpracovaly: Hana Orlíková, Zdenka Manďáková, Barbora Macková

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav

Nahoru