SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Hygiena vody » Seminář "Problematika prvoků rodu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Seminář "Problematika prvoků rodu Cryptosporidium a Giardia ve vodě"

Dne 26.11.2004 se ve Státním zdravotním úsatavu v Praze konal seminář zaměřený na problematiku paprazitických prvoků rodu Cryptosporidum a Giardia ve vodách. Na této stránce je možno stáhnout většinu prezentací ze semináře ve formátu pdf.

Seminář byl pořádán jako součást plnění závěrečné etapy čtyřletého výzkumného grantu NAZV MZe ČR č. QC0255 „Optimalizace procesů úpravy pitné vody umožňující separaci oocyst prvoků Cryptosporidium spp.“ a Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR S6022006 „Riziko výskytu oocyst Cryptosporidium spp. v pitné vodě“. Na jeho pořádání se podílel Státní zdravotní ústav (Praha), W&ET Team (České Budějovice) a Pazitologický ústav AV ČR (České Budějovice)

I. blok: Obecné a zdravotní aspekty

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka (2,03 MB)
RNDr. Oleg Ditrich CSc., RNDr. Dana Květoňová, Ing. Martin Kváč, PhD,
Mgr. Bohumil Sak, Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.*
PaÚ AV ČR, České Budějovice, *W&ET Team, České Budějovice a FCh VUT Brno

Novinky v taxonomii kryptosporidií a jejich souvislosti s epidemiologií Novinky v taxonomii kryptosporidií a jejich souvislosti s epidemiologií (61,14 KB)
Ing. Martin Kváč, PhD, RNDr. Oleg Ditrich CSc., RNDr. Dana Květoňová,
Mgr. Bohumil Sak
PaÚ AV ČR, České Budějovice

Cryptosporidium a séroprevalenční studie Cryptosporidium a séroprevalenční studie (93,14 KB)
Mgr. Ing. Lenka Čeřovská, MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann
SZÚ, Praha

Vliv prostředí na přežívání oocyst kryptoridií Vliv prostředí na přežívání oocyst kryptoridií (474,51 KB)
Ing. Martin Kváč, PhD, RNDr. Oleg Ditrich CSc., RNDr. Dana Květoňová,
Mgr. Bohumil Sak
PaÚ AV ČR, České Budějovice

II.blok: Možnosti vodárenské úpravy

Přehled vodárenské problematiky kryptosporidií a giardií - lekce, které se vodárenství naučilo z vlastních selhání
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, České Budějovice a FCh VUT Brno
O tuto prezentaci si napište na e-mail: p.dolejs@tiscali_cz

UV záření a Cryptosporidium UV záření a Cryptosporidium (486,00 KB)
RNDr. Dana Květoňová, RNDr. Oleg Ditrich, CSc., Dr. Siobhan Kehoe, PhD*,
Ing. Martin Kváč, PhD, Mgr. Bohumil Sak
PaÚ AV ČR, České Budějovice a *University of Dublin (Irsko)

Výsledky monitoringu a účinnosti separace kryptosporidií a giardií na vybraných úpravnách v ČR a možnosti zlepšení separace
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.*, RNDr. Oleg Ditrich CSc., RNDr. Dana Květoňová
*W&ET Team a FCh VUT Brno, České Budějovice, PaÚ AV ČR, České Budějovice
O tuto prezentaci si napište na e-mail: p.dolejs@tiscali_cz

III.blok: Monitoring a legislativa

Přístupy ke sledování parazitických prvoků ve vodách Přístupy ke sledování parazitických prvoků ve vodách (122,37 KB
Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek
SZÚ Praha

Možnosti využití mlžů pro monitorování oocyst kryptosporidií ve vodách Možnosti využití mlžů pro monitorování oocyst kryptosporidií ve vodách (764,61 KB)
RNDr. Oleg Ditrich, CSc., Kamila Ryvolová, RNDr. Dana Květoňová,
Ing. Martin Kváč, PhD
PaÚ AV ČR, České Budějovice

Cryptosporidium v pitné vodě a česká legislativa & Metodické doporučení SZÚ k výskytu kryptosporidií v pitné vodě Cryptosporidium v pitné vodě a česká legislativa & Metodické doporučení SZÚ k výskytu kryptosporidií v pitné vodě (195,51 KB)
MUDr. František Kožíšek, CSc.
SZÚ Praha

Nahoru