SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Sledování mutací COVID-19
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sledování mutací COVID-19

Data k výsledkům sekvenací variant koronaviru na území ČR bude SZÚ pravidelně aktualizovat a zveřejňovat vždy v pondělí. Termín je dán systémem sběru a zpracování. Platí, že v České republice mírně narůstá detekce varianty delta, ale praxe zatím nemá k dispozici data, která by odůvodňovala obavy z vyšší nebezpečnosti delta mutace vzhledem k průběhu onemocnění. Delta se ale snáze šíří, proto je důležité dodržovat preventivní opatření.


Poslední aktualizace dat je tedy nyní ke dni 2. 7. 2021 a kompletní informace jsou k dispozici na webu SZÚ zde: https://www.szu.cz/vyskyt-delta-mutace-covid-19-se-v-cr-se-mirne-zvysuje.

      „Klinickou závažnost onemocnění delta mutací bude možné na základě dat z praxe určit až za několik týdnů, či měsíců. Jde o čas pro získání relevantních údajů z jednotlivých zemí. Teprve na základě těchto dat bude možné posoudit, zda skutečně delta mutace má i klinický dopad. Zaznamenáváme obavy veřejnosti ohledně možného zahlcení nemocnic a vyšší nebezpečnosti viru, ale nemáme dostatek údajů k tomu, abychom měli důvod vyslovit takovou predikci. Na místě je však stále zachovávat preventivní opatření, a to na základě vlastní zodpovědnosti každého z nás,“ uvedla k množícím se dotazům médií ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

      „Je pravděpodobné, že vzestupný trend šíření mutace delta může pokračovat i přes přijatá opatření proti importu viru na naše území. Je to dáno i faktem, že delta mutace se snáze šíří. V porovnání s takzvanou britskou mutací, tedy variantou alfa, je její schopnost se šířit o 40 až 60 procent vyšší, to znamená, že stačí i nižší množství viru k tomu, aby se citlivý jedinec nakazil, shrnula aktuální výsledky vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění RNDr. Helena Jiřincová s tím, že Národní referenční laboratoř se zabývá čistě odbornou prací, tedy v tomto případě detekcí variant viru. Tato data dodává epidemiologům. Jejich úkolem je pak doporučit další strategii.

      „Za vzor je často dávána Velká Británie. Právě ta je ale důkazem, že přes veškerá opatření není snadné šíření koronaviru zabránit. Rozhodně z odborného hlediska má význam v uzavřených veřejných prostorách ponechat povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to respirátorů. Za rozumná lze označit i další technicko-organizační opatření, jako je zavedení adekvátní možnosti ventilace uzavřených prostor,“ doplňuje doktorka Jiřincová a připomíná, že komunitní šíření vytváří evoluční tlak na virus. Virus se snaží co nejlépe přežít a stává se tak odolnějším vůči již poznaným obranným mechanismům lidského organismu.

     „Očkování je jednoznačnou prioritou v prevenci šíření viru. Pro ty, kteří se nemohou nechat očkovat, například ze zdravotních důvodů, je důležitá proočkovanost nejbližšího okolí. Samozřejmě velice důležité je i zodpovědné cestování. Je potřeba, aby veřejnost vnímala tento fakt a pomáhala aktivně zabránit přenosu viru dodržováním všech opatření,“ zdůraznila vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.

      U varianty lambda, která byla původně poprvé zachycena v Peru v roce 2020, sekvenovala NRL v ČR dosud jediný pozitivní nález, a to ve Středočeském kraji. Jedná se o izolovaný případ a epidemiologické šetření neprokázalo žádný přenos nákazy, to znamená, že z tohoto zdroje se v ČR varianta lambda dále nešíří.

Variantou lambda se zabývá i Světová zdravotnická organizace. K dotazům ohledně účinnosti očkování proti této variantě ale SZÚ nemá relevantní data a ani není v jeho gesci toto hledisko vyhodnocovat. Problematika náleží do rukou vakcinologů a epidemiologů.

Nahoru