SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Stanovisko ředitelky k článku ve Zdravotnickém...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stanovisko ředitelky k článku ve Zdravotnickém deníku uveřejněném dne 8. 12. 2017


V návaznosti na článek zveřejněný ve Zdravotnickém deníku dne 8. 12. 2017 autora Tomáše Cikrta, plné znění:

https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/12/firma-si-pracovniky-szu-usila-vyberove-rizeni-miru-podle-pravnicky-jde-trestny-cin/  

a vzhledem k tomu, že se jedná o účelově sdělované informace, o čemž svědčí i to, že nebyla záměrně uvedena některá rozhodná fakta, a vzhledem k tomu, že série článků o SZÚ a jeho ředitelce manipuluje s informacemi, vydává ředitelka následující stanovisko:  

Výběrové řízení „Kompletní řešení pro rychlé identifikace mikroorganismů z klinických isolátů a hemokultur na bázi stolního hmotnostního spektrometru MALDI-TOF“ vypsané dne 17. 11. 2012, jehož „příprava“ je „detailně“ popisována ve výše uvedeném  článku,

bylo dne 17. 12. 2012     rozhodnutím ředitelky

     Z R U Š E N O

 

Dokument o zrušení VŘ  lze nalézt v příloze tohoto sdělení.

O zrušení VŘ rozhodla ředitelka na základě výsledků zpětné kontroly průběhu veřejné zakázky. SZÚ má nastaven kontrolní systém vždy před vydáním konečného rozhodnutí o přidělení zakázky a jeho podepsáním ředitelkou. V rámci kontroly byla zjištěna závažná pochybení zadavatele, která byla v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, a proto bylo rozhodnuto o zrušení VŘ.

V článku uvedená komunikace zaměstnanců ústavu s firmou v rámci přípravy VŘ, se kterou se v případě, že takto proběhla, rozhodně nemohu ztotožnit, je předmětem vnitřního šetření.

J. Sosnovcová

Ředitelka


Příloha:
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky ze dne 17. 12. 2012 Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky ze dne 17. 12. 2012

Nahoru