SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Stanovisko vedení Státního zdravotního ústavu k...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stanovisko vedení Státního zdravotního ústavu k článku Mf DNES ze dne 27.9.2016


V úterý dne 27. 9. 2016 byl v Mladé frontě Dnes publikován článek redaktorky Bezděkové pod názvem Školní jídelny: zdravé jen s Aholdem. Čtenář, neorientující se plně v problematice z článku, lehce nabyde dojmu, že Státní zdravotní ústav prosazuje do škol komerční zájmy. Státní zdravotní ústav je odborná a nezávislá organizace, která spolupracuje kromě státních institucí i s nestátními organizacemi (jak na národní, tak na mezinárodní úrovni), jejichž poselstvím je edukace a motivace obyvatelstva s cílem zvyšování zdravotní a nutriční gramotnosti.

Redaktorka Bezděková opakovaně kontaktovala Státní zdravotní ústav a její dotazy byly řádně zodpovězeny, byla jí poskytnuta požadovaná data a vysvětlení, která však v článku nebyla použita.

  1. Kritika v textu se opírá o informace Asociace školních jídelen, od které se však její prezident Mgr. Michal Malát distancuje: „Nikdy jsme spojení projektu „Zdravá školní jídelna“ a neziskového projektu „Vím, co jím a piju“ nekomentovali, toto tvrzení se nezakládá na pravdě,“ uvedl Malát. Asociace školních jídelen nemá s dále v textu zmiňovanou Asociací zřizovatelů školních jídelen nic společného.
  2. V článku je uvedeno, že Státní zdravotní ústav podporoval, aby školní jídelny vařily dětem ze surovin od velkých řetězců. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, protože v rámci projektu nejsou doporučováni žádní dodavatelé. Projekt Zdravá školní jídelna Státního zdravotního ústavu je realizován ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a je podpořen a schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tento projekt je postaven na 10 kritériích, z nichž 6 kritérií vychází nebo dále rozvíjí metodiky schválené hlavním hygienikem či navazuje na jeho výzvy. Ostatní 4 kritéria se zabývají zvyšováním nutriční gramotnosti strávníků a personálu školních jídelen.
  3. V článku redaktorka uvádí recept na přípravu pokrmu, o kterém tvrdí, že byl součástí projektu Zdravá školní jídelna. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Pro projekt Zdravá školní jídelna byly vypracovány receptury specifické, dle kritérií respektujících filosofii projektu (připravené v nejvyšší míře z čerstvých surovin a s nízkým obsahem soli). Tyto receptury redaktorka obdržela, ale zveřejnila jinou recepturu, a to takovou, která obsahuje polotovary a instantní dehydratované směsi. 
  4. Dále MF Dnes uvádí, že Státní zdravotní ústav obesílal školy letákem „Nakupovací tahák do kapsy“. Tento leták je zdravotně výchovným materiálem Státního zdravotního ústavu, seznamuje spotřebitele s informacemi, které jsou uváděny na obalech potravin. Protože jejich součástí bývají i loga či značky, jsou v letáku vysvětleny nejčastěji se vyskytující značky (Bio, Klasa, Regionální potravina a Vím co jím). Leták nenabádá k nákupu konkrétních potravin ani s jedním logem či značkou. Zcela lživě autorka článku uvádí, že součástí letáku je recept propagující potraviny konkrétních značek. Přesvědčit se lze na odkazu:

https://docs.google.com/a/zskom1.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=enNrb20xLmN6fHpzMXxneDo3OWVlZjliN2NkNDM4ZDIz

  1. Koordinátorka projektu Mgr. Alexandra Košťálová je členkou vědecké komise, jejímiž členy jsou zároveň další odborníci z vysokých škol a univerzit, vědeckých ústavů, zdravotnických zařízení apod. Mgr. Alexandra Košťálová není ve správní radě, jak ze článku chybně vyplývá.

Z článku je zřejmá účelová snaha o napadení odbornosti a nezávislosti Státního zdravotního ústavu a projektu Zdravá školní jídelna. Tento projekt je realizován odborníky na výživu a hygienu dětí a mladistvých podle ministerstvem zdravotnictví schválených metodik a je jím také kontrolován. Z těchto důvodů se Státní zdravotní ústav proti takovýmto tvrzením bude bránit v souladu s tiskovým zákonem.

Nahoru