SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Strategické hlukové mapy - fáze II
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Strategické hlukové mapy - fáze II

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06100 (15.12.2009 – 30.06.2015)


Cíl projektu

Cílem projektu je zpracování strategických hlukových map, konkrétně pro hlavní železnice, hlavní letiště Praha Ruzyně a aglomerace Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Olomouc.

Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku způsobuje hypertenzi, poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí. Za hlavní příčinu sluchové ztráty není již v dnešní době považováno stárnutí, ale hluková zátěž. Poškození sluchu je většinou nevratné.

Dosavadní hlukové mapování prokázalo obtěžování hlukem téměř 300 000 obyvatel ČR. Vzhledem k tomu, že ale nebyla mapována celá republika, nejedná se o číslo konečné. Podle údajů Světová zdravotnická organizace (WHO) dlouhodobá expozice hlukem nad 55 dB znamená vážné obtěžování a může nastartovat vznik řady onemocnění. Hluk nad 65 dB je lékaři uváděn jako dlouhodobě nesnesitelný, který prokazatelné poškozuje zdraví lidí, kteří jsou takové hodnotě vystaveni. Po 5ti letech v hlučném prostředí je podle lékařů jednoznačně diagnostikovatelný vztah mezi hlukovou zátěží a nemocemi, které hluk způsobuje nebo prohlubuje.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

Výběrové řízení na zpracování strategických hlukových map bylo rozděleno na tři (3) části, a to:

 1. hlavní železniční tratě – rozumí se železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok;
 2. hlavní letiště Praha-Ruzyně – rozumí se letiště s více než 50 000 vzlety a přistáními za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely;
 3. vybrané aglomerace definované vyhláškou č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku:
 • Ostrava;
 • Plzeň;
 • Ústí nad Labem – Teplice;
 • Liberec;
 • Olomouc.

Informace o výběrových řízeních

 • VŘ002 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
 • VŘ003 - Zajištění publicity projektů SZÚ (ZDE);
 • VŘ001 - Strategické hlukové mapy – fáze II (ZDE);
 • VŘ004 - Procesní analýza a specifikace požadavků pro potřeby tvorby informačního systému (ZDE);
 • VŘ005 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
 • VŘ006 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE);
 • Dodávka NEW EPIDAT, laboratorního informačního systému a vizualizace dat (ZDE);
 • VŘ007+8 - Strategické hlukové mapy – fáze II (zpracování map pro hlavní železniční tratě a letiště Václava Havla Praha) (ZDE).

Tisková konference

Tisková zpráva

2015-05-27 Tisková zpráva k 6100 2015-05-27 Tisková zpráva k 6100 (232,26 KB)

Prezentace z tiskové konference

6100_Prezentace_Ing._Sosnovcova.pdf 6100_Prezentace_Ing._Sosnovcova.pdf (646,47 KB)

6100_Prezentace_Ing._Potuznikova.pdf 6100_Prezentace_Ing._Potuznikova.pdf (305,78 KB)

6100_Prezentace_MUDr._Vandasova.pdf 6100_Prezentace_MUDr._Vandasova.pdf (480,95 KB)

6100_Prezentace_Ing._Hellmuth.pdf 6100_Prezentace_Ing._Hellmuth.pdf (3,26 MB)

Uveřejněné články

Výstupy projektu

Strategické hlukové mapy má povinnost uveřejnit a zpřístupnit Ministerstvo zdravotnictví ČR. Státní zdravotní ústav, jakožto příjemce dotace, uveřejnil se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR v květnu 2015 Strategické hlukové mapy na mapovém portále SZÚ. Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo v dubnu 2016 kompletní hlukové mapy na svém portále Hlukové mapy 2012.

Nahoru