SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY – FÁZE II - rozhodnutí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY – FÁZE II - rozhodnutí

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce, Integrovaný operační rogram (dále jen „IOP“), oblast intervence 3.2 – Služby v oblastiveřejného zdraví, výzva č. 2, verze 1.1 pro otevřené nadlimitní řízení podle ustanovení §§ 27 a násl. zákona o VZ.


Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na zpracování strategických hlukových map pro hlavní železniční tratě, hlavní letiště Praha-Ruzyně a aglomerace Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem – Teplice, Liberec a Olomouc.

Zakázka je uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek - uveřejňovací subsystém pod evidenčním číslem 60066860.

Podrobnosti naleznete v následujích souborech:

ZD_Strategické hlukové mapy (včetně příloh).pdf

Příloha č. 2.1 - Krycí list nabídky.doc

Příloha č. 2.2 - Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo).doc

Příloha č. 2.3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií.doc

Příloha č. 2.3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií_aktualizace-2011-11-10.doc

Příloha č. 2.4 - Harmonogram prací a plnění předmětu zakázky.doc

 

Dotazy k veřejné zakázce:

p.č.označení
1

Dotazy - SHM č. 1.pdf

2

Dotazy - SHM č. 2.pdf

3

Dotazy - SHM č. 3.doc.pdf

4

Dotazy - SHM č. 4.pdf

5

Dotazy - SHM č. 5.pdf

6

Dotazy - SHM č. 6.pdf

 

Rozhodnutí k veřejné zakázce (hodnotící komise)

Komise ze dneDruh rozhodnutíPoznámka
22.12.2011
Rozhodnuti_o_prideleni_cast_1.pdf
Rozhodnuti_o_prideleni_cast_3.pdf
Rozhodnuti_o_zruseni_rozhodnuti_cast_2.pdf
Rozhodnuti_o_namitkach_JDS.pdf
Rozhodnuti_o_namitkach_cast_1.pdf
Rozhodnuti_zadavatele_k_namitce_proti_rozhodnuti_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf
13.6.2012
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky_část_1.PDF
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky_část_2.PDF
Rozhodnutí o vyloučení z účasti_část_1_SUDOP.PDF
Rozhodnutí o vyloučení z účasti_část_2_Ing. Drahota.PDF
12.8.2013
Rozhodnutí ÚOHS.pdf
11.9.2013
Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf

 

Uveřejňování informací dle § 146 a násl. ZVZ

Typ zakázkyDatum rozhodnutíVybraný uchazečSkutečně uhrazená cena (vč. DPH)Datum podpisu smlouvySmlouvaPoznámka
nadlimitní Část VŘ byla zrušena ÚOHS rozhodnutím ze dne 12.8.2013. 1. část
Část VŘ byla zrušena ÚOHS rozhodnutím ze dne 12.8.2013. 2. část
5.3.2012 Sdružení SHM, vedoucí účastník ZÚ Ostrava 11 736 879,- Kč 11.6.2012

Smlouva
Dodatek 1
Dodatek 2
Dodatek 3
Dodatek 4

3. část

Nahoru