SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Středisko vědeckých informací
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Středisko vědeckých informací


 

Vedoucí: Mgr. Jana Veselá

Kontakt : tel.: 267082567, e-mail: jana.vesela@szu_cz

 

Charakteristika činnosti střediska

1. Knihovnické a informační činnosti

 • budování knihovního fondu, tvorba a správa knihovních systémů a odborných databází, tvorba webových stránek a portálů
 • poskytování knihovnických a informačních služeb pracovníkům ústavu
 • poskytování veřejných informačních služeb v rámci gesce

2. Informační zabezpečení úkolů VaV řešených SZÚ

 • zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům
 • evidence a vyhodnocování publikační činnosti pracovníků SZÚ, citační analýzy
 • příprava a předávání údajů o výsledcích výzkumné činnosti SZÚ do Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaV (RIV)

3. Překladatelské služby

 • překlady odborných textů
 • odborné jazykové konzultace

4. Ediční a reprografické činnosti

 • redakční práce a technická úprava dokumentů
 • reprografické služby
 • zajišťování nabídkové povinnosti pro neperiodické publikace SZÚ

5. Vydavatelská činnost

 • zabezpečení vydávání mezinárodních časopisů CEJPH a Hygiena
 • zabezpečení vydávání časopisu AHEM pro potřebu hygienické služby
 • tvorba a aktualizace www stránek časopisů

 

V rámci střediska působí:

 

Odborná knihovna

Redakce časopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Redakce časopisu Central European Journal of Public Health

Redakce časopisu Hygiena

Nahoru