SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro mykobakterie » Aktuality » Světový den tuberkulózy 24. březen 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Světový den tuberkulózy 24. březen 2013

Světový den TB (World TB Day) si každý rok celosvětově připomínáme dne 24. března. Cílem je zvýšit povědomí o přítomnosti TB a o postavení TB prevence a kontrolních činností. Rok 2013 je druhým rokem dvouleté kampaně ke světovému dni TB se sloganem Stop TB za mého života.  Konsolidační akční plán pro prevenci a potírání MDR/XDR TB (multidrug-resistance tuberculosis/extensively drug-resistance TB) v evropském regionu WHO 2011 - 2015 se zaměřuje na posílení úsilí při řešení alarmujícího problému rezistentní TB. Plán byl připraven v široké spolupráci reprezentantů z 53 evropských členských států, odborníků, pacientů trpících tímto onemocněním. WHO EU region zahrnuje 53 zemí s populací téměř 900 milionů lidí, z toho okolo 508 milionů žije v EU/EEA (27 EU členských států + Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Při této příležitosti vydaly WHO/ECDC společnou tiskovou zprávu:

Adekvátní léčba nezbytná k zastavení TB v Evropě

New ECDC/WHO report, Stockholm/Copenhagen, 19. března 2013

Odhaduje se, že v  Evropě každý den onemocní více než 1 000 pacientů tuberkulózou, tedy více než 380 000 ročně. To signalizuje, že pokud jde o TB prevenci a kontrolu, není důvod ke spokojenosti. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) a WHO Regional Office for Europe dnes zveřejnila nová surveillance data za rok 2011. Data ukazují, že zatímco obecně počet případů TB klesá o 5% ročně, největší podíl případů vykazují stále země východní části regionu (87%). Tyto země také zaznamenaly většinu ze 44 000 úmrtí na tuberkulózu za rok. Země EU/EEA hlásily v roce 2011 více než 72 000 TB případů, což znamená 4% pokles ve srovnání s rokem 2010.

Tonio Bork, European Commissioner for Health and Consumer Policy v komentáři zprávy uvádí: „Jsem rád, že vidím pokrok dosažený v EU v boji proti tuberkulóze. Bohužel mám však obavy z kritické situace v některých členských státech EU, stejně tak z výskytu MDR TB v zemích, které byly dříve schopny svou situaci kontrolovat. Údaje poukazují na pozoruhodné nedostatky u nejvíce postižených sociálních skupin. Musíme posílit naše zdravotnické systémy tak, aby všichni TB pacienti v EU dostávali adekvátní léčbu."

ECDC Director Marc Sprenger říká: „ Naším hlavním cílem je další snížení přenosu TB pomocí včasné diagnostiky a adekvátní léčby plicní TB. Toto je pro eliminaci TB zásadní. Neměli bychom ale zapomínat na pacienty s mimoplicní formou TB, která může zasáhnout jakýkoliv orgán v těle a která je obzvlášť náročná na diagnózu jak pro lékaře, tak pro pacienty. Tato forma TB je ve strategiích kontroly TB často opomíjena. V roce 2011 bylo v EU/EEA hlášeno více než 16 000 pacientů s mimoplicní TB."

„Zlepšení diagnostiky pomůže identifikovat více TB případů, což nicméně znamená, že zdravotnické systémy kdekoliv musí udržet tempo a poskytnout všem nově zjištěným pacientům adekvátní léčbu. Optimální situace není ani v evropském regionu, kde jeden ze tří pacientů nedostává léčbu", říká Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe. Tuberkulóza je léčitelná, pokud jsou pacienti léčeni zdarma, s ohledem na jejich stav a cílenou léčbou, která je kompletně ukončena. To je náplní nového rámcového programu Health 2020."

Nezbytná adekvátní léčba

Adekvátní TB léčba odvrátí vývoj rezistentní formy onemocnění jako je MDR TB a XDR TB, které lidstvo stále více ohrožují. Odhaduje se, že v evropském regionu ročně onemocní MDR/XDR TB až 78 000 osob. Je zde více než polovina zemí světa s nejvyšším procentem MDR/XDR TB. V celém regionu obecně MDR/XDR TB mírně klesá, ale nadále převládá u TB pacientů především ve třech pobaltských zemích.

Méně než 50% pacientů se zjištěnou MDR TB je léčeno úspěšně. Léčba MDR/XDR TB pacientů je mnohem delší než léčba obvyklé TB, je stonásobně nákladnější a má závažnější vedlejší účinky. Jeden neléčený pacient s TB nebo MDR/XDR TB může nakazit 10 - 15 dalších osob ročně a z nich 10 % během svého života tuberkulózou onemocní.

Současné portfolio TB léků, diagnostik a vakcín je pro léčbu a dosažení cíle globální eliminace TB do roku 2050 nedostatečné. Ve vývoji je několik nových léků, které mají větší šanci přispět v boji proti TB. Tyto léky je třeba poskytnout snadněji, musí být méně nákladné a lépe tolerovatelné a měly by snížit dobu léčby ze současných 6 měsíců až 2 let na méně než 2 týdny.

Úspěšná léčba MDR/XDR TB je cílem konsolidačního akčního plánu WHO

Diagnostika 85 % neboli 225 000 MDR/XDR TB pacientů a úspěšná léčba nejméně 75 %, tedy 127 000 osob, jsou klíčovým cílem konsolidačního akčního plánu WHO, ke kterému s připojily v roce 2011 všechny evropské země. Plán zdůrazňuje důležitost přechodu z nemocniční do ambulantní péče, aby se snížilo riziko nozokomiální infekce a psychologické zátěže. To vše by mělo vést k záchraně 120 000 životů a úspoře 12 miliard dolarů.

Mimoplicní TB v EU/EEA

Podíl mimoplicní TB nevykazoval mezi lety 2002 - 2011 klesající tendenci, zatímco pokles plicní TB zaznamenán byl. V důsledku toho podíl mimoplicní TB vzrostl z 16 % v roce 2002 na 22 % v roce 2011. Procento hlášených pacientů s mimoplicní TB v zemích EU/EEA značně kolísalo od 4 do 67 %. Protože příznaky této formy TB mohou být různorodé a často bývají stejné jako u jiných chorob, mnoho lékařů na mimoplicní TB nemyslí, což vede k diagnostickému zpoždění nebo mylným diagnózám.


Aktivity ke Světovému dni tuberkulózy 2013 (World TB Day 2013)

  • WHO Regional Office for Europe zahajuje dne 20. března 2013 v Bruselu výstavu fotografií „Tváře tuberkulózy" pod záštitou členky Evropského parlamentu Glenis Willmott.
  • Dne 22. března 2013 mezi 11 - 12 hod. SEČ se bude konat společný ECDC-WHO Twitter chat na téma TB in the Europian Region.
  • ECDC představí 19. března 2013 video documentary on extrapulmonary tuberculosis

 

Další informace na stránkách WHO:

Další informace na stránkách ECDC:

 

 

Nahoru