HIV/AIDS

Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2022

Měsíční výkazy o výskytu HIV/AIDS v České republice a tiskové zprávy Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS.


Měsíční hlášení, aktuální:

HIV_AIDS_11_2022

Předchozí zprávy:

HIV_AIDS_01_2022

HIV_AIDS_02_2022

HIV_AIDS_03_2022

HIV_AIDS_04_2022

HIV_AIDS_05_2022

HIV_AIDS_06_2022

HIV_AIDS_07_2022

HIV_AIDS_08_2022

HIV_AIDS_09_2022

HIV_AIDS_10_2022