P

Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Polio Weekly Global Update

Celý článek ...

Poliomyelitis, hlášení akutních chabých paréz v ČR

Celý článek ...

Světový den dětské obrny – 24. října

Celý článek ...