SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Český mák má zelenou na trhu v ČR – od 1.1.2014...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Český mák má zelenou na trhu v ČR – od 1.1.2014 platí nový limit

 

Jistě si všichni vzpomínají na televizní i novinové informace o prodeji máku, který obsahoval vysoké množství přírodních látek zvaných alkaloidy, zejména morfinu, s poukazem na fakt, že je to způsobeno mícháním našeho kvalitního potravinářského máku s mákem odrůd určených pro farmaceutické účely. Alkaloidy totiž ve zralém máku nejsou uvnitř semen, ale pouze jako znečištění na jejich povrchu, které pochází z makových palic. Celkem se v máku vyskytuje kolem 30 druhů alkaloidů, který v různé míře může kontaminovat semena. Teď se ale situace mění, Český mák má zelenou.


Jistě si všichni vzpomínají na televizní i novinové informace o prodeji máku, který obsahoval vysoké množství přírodních látek zvaných alkaloidy, zejména morfinu, s poukazem na fakt, že je to způsobeno mícháním našeho kvalitního potravinářského máku s mákem odrůd určených pro farmaceutické účely. Alkaloidy totiž ve zralém máku nejsou uvnitř semen, ale pouze jako znečištění na jejich povrchu, které pochází z makových palic. Celkem se v máku vyskytuje kolem 30 druhů alkaloidů, který v různé míře může kontaminovat semena.

ČR se v Bruselu nedaří prosadit používání pouze potravinářských odrůd máku k výrobě potravin. Možná je to tak i proto, že střední Evropa je přeborníkem v pěstování i spotřebě máku. Jiné země se nám v tomto ohledu nemohou rovnat.

K prvnímu lednu tohoto roku začala platit novela vyhlášky č. 329/1997 Sb., vydané podle zákona o potravinách, která v příloze č. 9 limituje obsah morfinových alkaloidů na nejvýše 25 mg/kg máku. Bohužel již nevyjmenovává výčet těchto alkaloidů.

Obvykle se pod pojmem „morfinové alkaloidy“ rozumí alkaloidy fenantrenového typu (morfin, kodein, thebain). Vedle nich se v máku vyskytují také alkaloidy benzylisochinolinového, čili papaverinového typu (papaverin, noskapin) – viz např. informace ze starší publikace Avicena z roku 1972 https://www.eurochem.cz/polavolt/org/abecedne/a/popisy/alkaloidy.htm nebo materiály EFSA (EFSA Journal 2011;9(11):2405).

SZÚ bylo nedávno požádáno o stanovisko, zda konzumní mák s obsahem 33,8 mg alkaloidu thebainu/kg lze považovat za nebezpečnou potravinu, tudíž v rozporu s článkem 14 odst.1 nařízení EPR č.178/2002.

Dle našeho chápání vyhlášky existuje platný limit 25 mg/kg a množství 33,8 mg thebainu jej převyšuje.

Limit 25 mg „morfiových alkaloidů“ uvedený ve vyhlášce byl stanoven nikoli s přímou vazbou na závěry z hodnocení zdravotních rizik, které CZVP SZÚ připravilo v loňském roce pro morfin, v rozsahu 4,3 – 43 mg/kg máku (v závislosti na ztrátách při kulinární úpravě v rozsahu 0-90%). Jde tedy o tzv. administrativní limit, vycházející z jiných poznatků, např. distribuce naměřených hodnot obsahu v máku.

Hodnocení zdravotního rizika nelze přímo uplatnit ke stanovení  limitu, vzhledem k nedostatku odborných podkladů. Jak uvádí materiály EFSA (EFSA Journal 2011;9(11):2405), regulační limity pro thebain existují pouze v Maďarsku. Citujeme z materiálu EFSA:

“There are currently no European Union regulations relating to alkaloids in poppy seeds used in food, although Hungary has national maximum levels of 30 mg/kg for morphine, 20 mg/kg for noscapine, 40 mg/kg for morphine and noscapine, 20 mg/kg for thebaine and 20 mg/kg for codeine.”

Není jasné, o co se limity v Maďarsku opírají. Opět předpokládáme, že jde pouze o administrativní limit, jinak by Maďarsko své podklady již poskytlo EFSA nebo EK.

Co z toho všeho plyne?

1.

Vezmeme-li v úvahu výše uvedená fakta, nelze na základě dostupných (či spíše nedostupných) vědeckých údajů prohlásit, že mák s obsahem 33,8 mg thebainu je možné považovat za potravinu poškozující zdraví spotřebitele podle bodu č. 2 a, článku 14 odst. 1 nařízení EPR č.178/2002.

2.

V takovém případě je možné rozhodnout administrativně. Je-li ve vyhlášce č. 329/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedeno maximum 25 mg morfinových alkaloidů / kg máku, a thebain do této chemické skupiny patří, pak ji naměřená hodnota samotného thebainu překračuje. Budeme-li administrativní limit vyhlášky považovat za porušení bodu č. 2 b („nevhodný k lidské spotřebě“) podle článku 14 odst. 1 nařízení EPR č.178/2002, nelze potravinu považovat za bezpečnou.

3.

Upozorňujeme, že názor CZVP SZÚ se nemusí krýt s „oficiálním právním výkladem“ pojmu „morfinové alkaloidy“, který je uveden ve výše zmíněné vyhlášce bez dalšího upřesnění výčtu jednotlivých alkaloidů. V důsledku by ale tento limit měl platit jak pro jednotlivé alkaloidy této skupiny látek s podobnou chemickou strukturou, tj. morfin, kodein, thebain, tak i pro jejich prostou sumu.

4.

Cesta pro omezení přílivu a prodeje farmaceutických odrůd máku tedy byla omezena ve prospěch potravinářských odrůd pěstovaných v ČR. Nikoli pro prokázanou zdravotní závadnost, ale pro hygienickou závadnost, která pro praxi plyne z platné novely vyhlášky č. 329/1997 Sb.

 

J.Ruprich               vedoucí CZVP  7.3.2014

Odpověď z NÉBIH (National Food Chain Safety Office) v Budapešti, Maďarsko:

CZVP obdrželo dne 20.3.2014 oficiální odpověď, která potvrzuje podobný přístup použitý ke stanovení limitů pro alkaloidy v máku. Rovněž nebyla k dispozici příslušná toxikologická data, v úvahu byla vzata data farmakologická a pozorované reakce spotřebitelů. Stanovené limity byly "ověřeny v praxi", neboť se nevyskytly žádné další reakce u spotřebitelů v důsledku spotřeby máku.

J.Ruprich 24.3.2014

Zásadní poznámka

Limit stanovený komoditní vyhláškou je aplikovatelný pouze na tuzemský mák, nelze jej aplikovat na dovážený mák, takže import "farmaceutického máku" ze zahraničí zastavit nemůže. I tak ale patří tuzemským producentům pochvala, že si stanovili kvalitativní hranici, byť je zdravotně stále příliš vysoká, pokud by se jednalo o mák přímo konzumovaný (bez technologické úpravy, při které se může obsah alkaloidů ještě hodně snížit).

J.Ruprich, 12.11.2016

Nahoru