SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » COVID-19 a bezpečnost potravin: Pokyny FAO/WHO...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

COVID-19 a bezpečnost potravin: Pokyny FAO/WHO pro kompetentní orgány odpovědné za vnitrostátní kontrolu systémů bezpečnosti potravin

Skvělá a obětavá práce pracovníků v potravinářství a při prodeji potravin zasluhuje ocenění. Zejména prodavači potravin, kterých je snad v ČR skoro 40000 stáli a stojí stále v první linii styku se stovkami lidí denně. Bude zajímavé, jestli se někdy dozvíme, kolik z nich se v práci nakazilo. Ale nemůžeme zapomínat ani na organizace systému kontroly bezpečnosti potravin. Pro vnitřní a mezinárodní obchod potravinami je zásadní  důvěryhodnost. Jistě adaptují svou činnost. I CZVP SZÚ, které není kontrolní orgán, nijak nepřerušilo svou činnost vzorkování potravin, aby zdravotně hodnotilo dietární expozici obyvatelstva v ČR (MZSO, TDS). Uvidíme, zda se hodnoty expozic nějak změní. Zveřejňujeme nová doporučení FAO/WHO, která mohou kontrole pomoci s adaptací na současnou dobu.


Probíhající pandemie COVID-19 představuje pro příslušné orgány výjimečnou a bezprecedentní výzvu, která odpovídá za vnitrostátní systémy kontroly bezpečnosti potravin. Musí pokračovat v provádění rutinních funkcí a činností v souladu s vnitrostátními předpisy a mezinárodními doporučeními.

V mnoha zemích pracují pracovníci příslušných úřadů z velké části z domova. Práce na dálku je běžnou praxí a všechna osobní setkání jsou zrušena nebo přeplánována jako telekonference. Je náročné udržovat bez přerušení běžné činnosti, jako je inspekce potravinářských podniků, certifikace vývozu, kontrola dovážených potravin, sledování a dohled nad bezpečností potravinového dodavatelského řetězce, odběr vzorků a analýza potravin, řízení potravinových incidentů, poskytování poradenství v oblasti bezpečnosti potravin a potravinových předpisů pro potravinářský průmysl a komunikaci s veřejností v otázkách bezpečnosti potravin.

V zájmu zachování integrity vnitrostátního systému kontroly bezpečnosti potravin a podpory mezinárodního obchodu a potravinového dodavatelského řetězce bude muset každý příslušný orgán během probíhající pandemie COVID-19 upřednostňovat kriticky důležité služby.

To může zahrnovat zavedení dočasného pozastavení nízkorizikových kontrolních činností, které bezprostředně neovlivní dodávku bezpečných potravin. Dočasné pozastavení kontrolních činností s nízkým rizikem umožní orgánům i nadále chránit zdraví a bezpečnost jejich zaměstnanců a současně zaměřovat úsilí na oblasti s vyšším rizikem a na činnosti, které jsou kritické pro bezpečnost potravin.

V závislosti na národních prioritách se některé příslušné orgány mohou rozhodnout upřednostňovat vybrané činnosti, například inspekce potravinářských podniků s vysokým rizikem, certifikace vývozu, kontroly dovozu, řízení potravinových incidentů nebo vyšetřování stížností na potraviny.

Je důležité, aby příslušné orgány nadále sledovaly vývoj týkající se pandemie COVID-19 a reagovaly tím, že provedou nezbytné úpravy svých pracovních programů, a pokračovaly v poskytování kritických služeb, které zachovávají integritu jejich systémů bezpečnosti potravin.

WHO_food_safety_2.pdf WHO_food_safety_2.pdf (225.78 KB) EN

prof. J.Ruprich, CZVP Brno, 24.4.2020

Nahoru