SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Experti z Beninu zaškoleni na SZÚ do dietárního...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Experti z Beninu zaškoleni na SZÚ do dietárního monitoringu chemických látek

Činnost SZÚ má mnoho dimenzí. Jednou z nich je i vzdělávání expertů jiných zemí v oblastech, které sami dobře zvládáme. Takovou oblastí je i organizace tzv. Total Diet Study (monitoring dietární expozice, TDS), kde jsme nedávno nejen zodpovídali za implementaci v některých zemích EU, ale naše zahraniční prezentace vedli k žádostem o pomoc dalším zemím světa, včetně rozvojových. O stáž na CZVP SZÚ požádali odborníci z Beninu, kteří se snaží zavést systém kontroly dietární expozice obyvatelstva. Benin je země v západní Africe (velikostí a populací podobná ČR), která potřebuje řadu inovací v oblasti bezpečnosti potravin, výživy a zdraví. Naše více než 20leté zkušenosti na SZÚ jsou pro ně cenné.


Dva měsíce zacvičovalo CZVP v Brně 4 odborníky, kteří budou odpovědní za organizaci vzorkování potravin, jejich analýzu, hodnocení expozice a charakterizaci zdravotních rizik a komunikaci. Zavedení tohoto typu monitoringu by mohlo pomoci řešit nelehkou situaci v zemi, kde střední délka života dosahuje v průměru 59 roků. Shodou okolností se jeden z návštěvníků, který se již vrátil do vlasti, stal nyní ministrem zemědělství Beninu. To by mohlo pomoci podpoře získaných zkušeností a dotažení TDS do skutečné realizace. Pobyt expertů v ČR byl podporován Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), sídlící ve Vídni.

Se zadostiučiněním lze konstatovat, že pobyt stážistů má význam nejen pro tuto Africkou zemi, současně ale i pro naše pracovníky. Uvědomili si, užitečnost jejich práce na poli ochrany zdraví i daleko mimo Českou republiku, procvičili si angličtinu a společenskou komunikaci se vzdálenější kulturou. Nezanedbatelná je i sebereflexe a tlak na vlastní kvalitu práce. Při troše štěstí lze získané zkušenosti obou stran aplikovat jako pomoc i pro jiné rozvíjející se země ve světě. Bereme to jako malý, ale hmatatelný příspěvek v pomoci rozvíjejícím se zemím. "Prostě bezva aktivita pro obě strany".

V Brně 13.5.2016

J.Ruprich

Nahoru