SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » OMEGA 3 a ZDRAVÍ » Mastné kyseliny omega-3 chrání před zánětem...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mastné kyseliny omega-3 chrání před zánětem prostřednictvím lipidových mediátorů LOX a CYP450: mají význam pro těžkou depresi a neurogenezi lidského hipokampu

Kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA) mohou působit antidepresivně, protizánětlivě a neuroprotektivně, ale přesný molekulární mechanismus jejich účinků není dosud zcela objasněn. Vědci provedli studie s cílem ověřit, které metabolity EPA nebo DHA se na těchto protizánětlivých, neuroprotektivních a antidepresivních účincích podílejí. A fungovalo to i v klinické studii na pacientech...


Pokus v tkáňové kultuře

Lidské hipokampální buňky předem ošetřili EPA nebo DHA a následně interleukinem 1beta (IL1β), IL6 a interferonem alfa (IFN-α). EPA i DHA zabránily snížení neurogeneze a zvýšení apoptózy vyvolané těmito cytokiny.

Účinky různých enzymu v těle

Tyto účinky byly zprostředkovány řadou enzymů: lipoxygenázou (LOX) a metabolity cytochromu P450 (CYP450) EPA/DHA, 5-hydroxyeikosapentaenovou kyselinou (HEPE), 4-hydroxydokosahexaenovou kyselinou (HDHA), 18-HEPE, 20-HDHA, 17(18)-epoxyeikosatetraenová kyselina (EpETE) a 19(20)-epoxydokosaapentaenová kyselina (EpDPA).

Fungovalo to i u pacientů s depresí

Stejně jako EPA/DHA souběžná léčba těmito metabolity zabránila snížení neurogeneze a apoptózy vyvolané cytokiny. Navíc společné ošetření s metabolity 17(18)-EpETE a 19(20)-EpDPA a rozpustným inhibitorem epoxidhydroxylázy (sEH), TPPU (který zabraňuje jejich přeměně na dihydroxyeikosatetraenovou kyselinu (DiHETE)/dihydroxydokosapentaenovou kyselinu (DiHDPA)) dále posílilo jejich neurogenní a anti-apoptotické účinky.

Zajímavé je, že tato zjištění byla zopakována na vzorku 22 pacientů s velkou depresivní poruchou podle DSM-IV, kterým byla náhodně přidělena léčba EPA (3,0 g/den) nebo DHA (1,4 g/den) po dobu 12 týdnů, přičemž po léčbě jejich prekurzorem, EPA nebo DHA, došlo v plazmě těchto pacientů ke zvýšení přesně stejných lipidových metabolitů LOX a CYP450. Vyšší hladiny těchto metabolitů souvisely s méně závažnými depresivními příznaky.

Omega-3 – potenciální strategie proti některým depresím

Studie poskytuje první důkaz o významu bioaktivních lipidových metabolitů odvozených od LOX a CYP450 EPA/DHA, jako neuroprotektivních molekulárních cílů pro neurogenezi lidského hipokampu a depresi a zdůrazňuje význam inhibitorů sEH, jako potenciální terapeutické strategie pro pacienty trpící depresivními příznaky.

Prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 18.6.2021

Zdroj: BORSINI, A., NICOLAOU, A., CAMACHO-MUÑOZ, D. et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids protect against inflammation through production of LOX and CYP450 lipid mediators: relevance for major depression and for human hippocampal neurogenesis. Mol Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-021-01160-8

Nahoru