SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Ne každý mák na trhu je považován za bezpečný...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ne každý mák na trhu je považován za bezpečný pro obsah morfinu

V souvislosti s nálezy vysokého obsahu morfinu v máku na trhu v ČR bylo CZVP požádáno o zhodnocení zdravotního rizika. Ukazuje se, že ne každý prodávaný mák projde přes nově navržený limit, založený na charakterizaci nebezpečnosti morfinu. Je to způsobeno tím, že mezi u nás tradičně pěstované máky pro potravinářské účely se vloudil dovážený mák z odrůd určených pro farmaceutické účely s vysokým obsahem alkaloidů ve slupce (samotné semeno morfin prakticky neobsahuje, je jím hlavně znečištěno).


Tato verze článku byla upravena dne 2.12.2013 (korekce jednotek a nejistoty při 90% rozkladu).

Identifikace a charakterizace nebezpečnosti opiových alkaloidů v potravinách:

Poměrně rozsáhlé hodnocení bylo provedeno BfR už v roce 2006. Ve svém materiálu s názvem „BfR recommends provisional daily upper intake level and a guidance value for morphine in poppy seeds“ (BfR Health Assessment No. 012/2006, 27 December 2005). Ve svém materiálu vycházejí z nejnižší orální farmakologicky efektivní jednorázové dávky 1,9 mg/osobu. V materiálu stanovují tzv "provisional daily upper intake level" pro morfin ve výši 6.3 ug/kg t.hm./d pro jednorázovou nebo opakovanou dávku v průběhu 1 dne (akutní expozice).

Novější hodnocení je dostupné z EFSA (2011). EFSA stanovila hodnotu ARfD ve výši 10 ug morfinu /kg b.w./d  (UF=3), založeném na působení na CNS, nikoli na úvahách o genotoxickém nebo karcinogenním působení, které se jeví jako nerealistické při expozici prostřednictvím potravin. Hodnota ARfD byla označena i jako protektivní z hlediska dlouhodobější expozice, proto nebyla hodnota TDI stanovena.

Závěr: Pro další hodnocení byla použita hodnota HBDG z EFSA.

Expozice:

V potaz je potřeba brát především akutní expoziční dávku, která je buď jednorázová, nebo opakovaná v průběhu jednoho dne. Poločas exkrece je 2-4 hod, takže se tělo prakticky zbaví přijatého morfinu v průběhu 1 dne nejpozději (10-20 hodin). V případě morfinu u potravin je tedy méně významná expozice chronická. Informace o spotřebě máku pro spotřebitele v ČR jsou poměrně skrovné i ve studii SISP04 (Ruprich aj., 2006). Určité údaje jsou dostupné jako odhady v materiálu EFSA (2011). V roce 2012 provedl CZVP SZÚ interní studii, při které byla modelově určena dávka máku, kterou může zkonzumovat spotřebitel v ČR, z typických produktů na trhu. Tato studie byla reakcí na materiál EFSA a diskusi na úrovni EU, o stanovení limitů pro opiové alkaloidy v máku. Přehled uvádí následující tabulka:

                       

Závěr: Pro další hodnocení expozice byla vzata v úvahu nejvyšší hodnota 100 g denní spotřeby máku pro dospělé osoby (ženy 18-59 r) a 50 g denní spotřeby máku pro děti (4-6r), která rámcově koresponduje s daty uváděnými ve stanovisku EFSA (2011), ale především odpovídá realistickému odhadu vysoké denní dávky v ČR zjištěné v modelu použitém v CZVP.

 

 

 

Mechanistický model expozičních dávek pro „high consumers“ výrobků s mákem:

Dospělé osoby (reprezentované ženami 18-59 roků):

Obsah morfinu

Těl hmotnost

Denní intake

Dávka 100%

Dávka

50%

Dávka

10%

mg/kg

kg

g

ug/kg t.hm./den

ug/kg t.hm./den

ug/kg t.hm./den

1

67,7

100

1,5

0,7

0,1

2

67,7

100

3,0

1,5

0,3

3

67,7

100

4,4

2,2

0,4

4

67,7

100

5,9

3,0

0,6

5

67,7

100

7,4

3,7

0,7

6

67,7

100

8,9

4,4

0,9

7

67,7

100

10,3

5,2

1,0

8

67,7

100

11,8

5,9

1,2

9

67,7

100

13,3

6,6

1,3

10

67,7

100

14,8

7,4

1,5

11

67,7

100

16,2

8,1

1,6

12

67,7

100

17,7

8,9

1,8

13

67,7

100

19,2

9,6

1,9

14

67,7

100

20,7

10,3

2,1

15

67,7

100

22,2

11,1

2,2

16

67,7

100

23,6

11,8

2,4

17

67,7

100

25,1

12,6

2,5

18

67,7

100

26,6

13,3

2,7

19

67,7

100

28,1

14,0

2,8

20

67,7

100

29,5

14,8

3,0

21

67,7

100

31,0

15,5

3,1

22

67,7

100

32,5

16,2

3,2

23

67,7

100

34,0

17,0

3,4

24

67,7

100

35,5

17,7

3,5

25

67,7

100

36,9

18,5

3,7

 

Děti (4-6 roků):

Obsah morfinu

Těl hmotnost

Denní intake

Dávka

100%

Dávka

50%

Dávka

10%

mg/kg

kg

g

ug/kg t.hm./den

ug/kg t.hm./den

ug/kg t.hm./den

1

21,4

50

2,3

1,2

0,2

2

21,4

50

4,7

2,3

0,5

3

21,4

50

7,0

3,5

0,7

4

21,4

50

9,3

4,7

0,9

5

21,4

50

11,7

5,8

1,2

6

21,4

50

14,0

7,0

1,4

7

21,4

50

16,4

8,2

1,6

8

21,4

50

18,7

9,3

1,9

9

21,4

50

21,0

10,5

2,1

10

21,4

50

23,4

11,7

2,3

11

21,4

50

25,7

12,9

2,6

12

21,4

50

28,0

14,0

2,8

13

21,4

50

30,4

15,2

3,0

14

21,4

50

32,7

16,4

3,3

15

21,4

50

35,0

17,5

3,5

16

21,4

50

37,4

18,7

3,7

17

21,4

50

39,7

19,9

4,0

18

21,4

50

42,1

21,0

4,2

19

21,4

50

44,4

22,2

4,4

20

21,4

50

46,7

23,4

4,7

21

21,4

50

49,1

24,5

4,9

22

21,4

50

51,4

25,7

5,1

23

21,4

50

53,7

26,9

5,4

24

21,4

50

56,1

28,0

5,6

25

21,4

50

58,4

29,2

5,8

 

Charakterizace rizika

Na základě údajů EFSA (2011) charakterizujících nebezpečnost morfinu, při vědomí si všech nejistot zmíněných ve stanovisku a modelovému výpočtu charakterizujícím akutní expoziční dávku, by u dětí (vyšší spotřeba na kg t.hm.) bylo dosaženo dávky odpovídající 100 % ARfD při hodnotě:

  • 4,3 mg morfinu / kg máku (0% ztráty při kulinární úpravě)
  • 8,6 mg morfinu / kg máku (50% ztráty při kulinární úpravě)
  • 43 mg morfinu / kg máku (90% ztráty při kulinární úpravě)

Závěry:

  1. Zhodnocení zdravotního rizika obsahu morfinu      v máku modrém

Je velmi obtížné dát jasnou odpověď na položenou otázku při nedostatku informací (viz úvodní pasáž týkající se zadání). Rozhodující je faktor ztrát při kulinární úpravě, ke které dochází prakticky vždy, pokud je mák konzumován ve větším množství (pak se upravuje). Vysoce konzervativní hodnocení rizika se blíží závěrům pro obsah morfinu v potravinách z BfR (2006), kteří deklarovali doporučení 4 mg/kg máku. Když bereme v úvahu pravděpodobně maximální ztráty ve výši 90%, činilo by doporučení 43 mg/kg máku. Dostáváme se tedy v tomto zhodnocení rizik nad zmiňovaný zamýšlený limit pro vyhlášku č.329/1997 Sb.25 mg „morfinových alkaloidů“/kg, vzhledem k očekávané akutní spotřebě máku u dětí. Tento limit by pak bylo potřeba považovat za technologický, nikoli zdravotně podložený, bereme-li v úvahu použité vstupní údaje pro model. Bez odborně podložené dohody o úrovni ztrát je potřeba volit spíše nižší, konzervativnější limit.

Literatura

  1. BfR      recommends provisional daily upper intake level and a guidance value for      morphine in poppy seeds, BfR Health Assessment No. 012/2006, 27 December      2005
  2. Scientific      Opinion on the risks for public health related to the presence of opium      alkaloids in poppy seeds1,  EFSA      Journal 2011;9(11):2405
  3. RUPRICH,J.,      DOFKOVÁ,M., ŘEHŮŘKOVÁ,I., SLAMĚNÍKOVÁ,E., RESOVÁ,D. Individuální spotřeba      potravin - národní studie SISP04. CHPŘ SZÚ v Praze, 2006, dostupné na URL:      https://czvp.szu.cz/spotrebapotravin.htm.

Nahoru