SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Nutrivigilance: okurková sezóna bez mimořádných...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nutrivigilance: okurková sezóna bez mimořádných hlášení

V období letních prázdnin CZVP obdrželo dvě nová online hlášení veřejnosti týkající se výskytu nežádoucí reakce po konzumaci potraviny. Jednalo se o přímé spotřebitele dospělého věku, jednotlivé případy spolu nesouvisely. Hodnocení příčinné souvislosti (= určení míry pravděpodobnosti, s jakou daná potravina zapříčinila nežádoucí reakci) nenaznačilo riziko poškození zdraví pro širší populaci.


V současnosti se systém dále rozvíjí podle původních plánů. Krokem v rozvoji je propojení systému na odborníky z jednotlivých Krajských hygienických stanic, kteří se ve své praxi dosud setkávají s podněty občanů. Tyto podněty nebyly zatím centrálně zpracovávány a jejich začlenění do systému přinese práci novou odbornou dimenzi.

Od 1. 8. 2015 využívá projekt Nutrivigilance nové logo, které si můžete prohlédnout na úvodní stránce webu SZÚ, nebo na domovské stránce portálu https://nutrivigilance.szu.cz/.

Tým Nutrivigilance byl v letním období osloven ze stran médií, aby se vyjádřil k otázkám týkajících se např. financování, perspektivy projektu, samotné propagace, praktického fungování systému aj. Jeden z článků naleznete na adrese:  https://www.vitalia.cz/clanky/nutrivigilance-projekt-za-60-tisic-ktery-nikdo-nezna/.

Necháme na Vás, jaké stanovisko po jeho přečtení zaujmete. Nás potěšily komentáře veřejnosti na poněkud negativní pohled na projekt.

V současné době pracujeme na aktualizaci webových stránek, kam budeme vkládat nové informace, které s problematikou nutrivigilance souvisejí. Půjde o hlášení ze systému RASFF, příklady jednotlivých uveřejněných (zahraničních) případů, kdy došlo vlivem konzumace potraviny/doplňku stravy k negativní zdravotní reakci aj. Také zde budou umísťovány nejčastější dotazy, které Vás, nebo média zajímaly. Rádi bychom tak předešli případným zkreslením, či publikování nepravdivých, informací, ke kterým někdy (ne)záměrně dochází.

 Máte-li zdravotní problémy (neinfekční) po konzumaci potravin, neváhejte nám své obtíže nahlásit zde: https://nutrivigilance.szu.cz/. Budeme nad Vašimi problémy přemýšlet a pokusíme se, je-li to možné, situaci zlepšit.

Zpracoval: Mgr. S.Bischofová

J.Ruprich

CZVP Brno

Nahoru