SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 - je nepravděpodobné, že se virus přenáší potravinami

Přenos potravinami je nepravděpodobný. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo. Výzkumy s cílem zjistit zdroj ohniska, rozsah šíření infekce a způsoby přenosu však dále pokračují.


CZVP SZÚ  trvale sleduje vývoj respiračních nemocí způsobených koronavirem (onemocnění se označuje jako COVID-19, nový koronavirus se nazývá SARS-CoV-2), které byly poprvé identifikovány ve Wuhan v provincii Hubei v Číně a jejich potenciál šíření i prostřednictvím potravin.

Širší informace o problematice jsou k dispozici na webu SZÚ a MZ ČR.

Stručné informace pro obyvatele:

Co je koronavirus?

Koronaviry jsou rodina virů, které obvykle způsobují respirační onemocnění. Patří k nim viry, které způsobují běžné nachlazení a závažnější onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě (MERS-CoV) a syndrom těžkých akutních dýchacích cest (SARS-CoV).

Může se virus přenášet potravinami?

Předchozí zkušenosti s ohnisky nemoci způsobené MERS-CoV, SARS-CoV a dalšími respiračními viry (např. Ptačí chřipkou) naznačují, že by se nový koronavirus mohl přenášet ze zvířat na člověka. Přenos potravinami je nepravděpodobný. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo. Výzkumy s cílem zjistit zdroj ohniska, rozsah šíření infekce a způsoby přenosu však dále pokračují.

Snížení zdravotního rizika

Každý by měl praktikovat obvykle doporučovanou hygienu a další opatření na ochranu před infekcemi.To zahrnuje řádné hygienické návyky při přípravě pokrmů. 

Co doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO)

  • pravidelně si umývejte ruce
  • při kašli a kýchání si zakryjte ústa a nos
  • pečlivě pečte maso a vejce
  • vyvarujte se úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a kýchání

Dobrá hygiena a hygiena jsou důležité, aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi syrovými nebo nedotaženými potravinami a vařenými nebo připravenými k jídlu v kuchyni.

Pokud máte podezření na příznaky respiračního onemocnění, měli byste se vyvarovat přípravy jídla pro jiné lidi a standardně vyhledat lékařskou pomoc.

CZVP SZÚ bude dále sledovat vývoj a udržovat spojení s dalšími organizacemi v ČR a zahraničí tak, aby včas posoudila možnost přenosu viru potravinami.

Prof. J.Ruprich, vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Brno, SZÚ Praha

Další materiály k prevenci infekcí prostřednictvím potravin:

Pro čtenáře textů v EN, doporučujeme také obecný materiál, který zpracoval BfR v Německu, s názvem  "Protection against foodborne infections in private households".

Nahoru