SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Pesticid glyphosate - EK prodlouží registraci,...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pesticid glyphosate - EK prodlouží registraci, co ale udělají členské země?

Zdroje blízké EK ohlásily, že ze strany EK bude prodloužena doba schválení účinné látky ("registrace") glyphosate používané v pesticidech (např. součást herbicidního příravku Roundap), o 12-18 měsíců. To je významná informace v kontextu použití např. ve spojení s geneticky modifikovanými plodinami, ale i vzhledem k masivnímu užití v tradiční zemědělské výrobě a malospotřebiteli. Ve hře bylo prodloužení schválení účinné látky o 15 roků nebo i zákaz po neschválení. V poslední době totiž probíhá kontroverzní diskuse o karcinogenitě těchto známých pesticidů.


Problém se dost točil okolo definice hodnocené účinné látky verzus přípravků (pesticidů). Ukazuje se totiž, že genotoxický efekt nemá nejspíše ani tak samotná čistá látka glyphosate (hodnocení z EFSA), ale spíše doprovodné látky v komerčních přípravcích, kterých je známo až 500, např. POA tallowamine (zahrnuté v hodnocení IARC). To je podstatné pro případné hodnocení "pravděpodobný karcinogen".

Účinná látka (glyphosate) byla z hlediska zdravotní bezpečnosti nedávno znovu hodnocena BfR (Německo), následně se k hodnocení vyjádřily ČS a konečně EFSA. Ta stanovila příslušné toxikologické referenční dávky (ARfD, ADI, AOEL). 

Vášnivá diskuse odborníků, která ještě neskončila, vyústila na úrovni EK v hlasování členských zemí, z nichž 20 podpořilo prodloužení schválení o 12-18 měsíců, ale Francie, Itálie a Německo byly proti nebo se zdržely hlasování. Prodloužení dává čas na nové hodnocení ze strany Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), které by mělo být dokončeno v roce 2017. (V této souvislosti je povšimnutí hodné, že Evropský parlament se spíše kloní k zákazu, včetně poslanců z ČR.)

Když EK prodlouží schválení, jsou členské země i tak odpovědné za národní registraci přípravků na ochranu rostlin. Mohou tak například v podmínkách registrace ovlivnit použití na veřejných prostranstvích nebo v zahradách nebo zakázat neprofesionální užití.

Například Francie údajně již přípravek stahuje z trhu. Uvidíme, jak k problému nyní přistoupí ČR, kde se pesticidy s glyphosatem poměrně široce využívají v zemědělské výrobě, ale i malospotřebiteli. Například v Registru přípravků na ochranu rostlin (MZe) lze nalézt 240 přípravků s obsahem glyphosatu (viz https://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx).

 

V Brně dne 29.6.2016      Terminologicky, lexikálně i věcně korigovaná verze z 8.7.2016

J.Ruprich

Nahoru