SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Zdravotní riziko zearalenonu, atropinu a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravotní riziko zearalenonu, atropinu a skopolaminu v bylinném čaji Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou

Na základě telefonických dotazů veřejnosti, po zveřejnění identifikace výrobku a obsahu kontaminantů ze strany SZPI, zveřejňuje SZÚ výtah informací týkajících se rychlého hodnocení zdravotního rizika. CZVP SZÚ tento výrobek neoznačil za "zdraví škodlivý" pro spotřebitele, ale v souladu s platnými odbornými poznatky a legislativou označil výrobek za "nevhodný pro lidskou spotřebu" (hygienicky závadný). Nikdy neoznačil výrobek za "potravinu vyvolávající halucinace". Tyto nepravdivé závěry si udělala média a spotřebitelé pouze  na základě tiskových prohlášení SZPI.  


Atropin a skopolamin (tropanové alkaloidy)

Skupinová akutní expoziční dávka ARfD = 0,016 μg sumy TA/kg t.hm. a den. Odhad expoziční dávky v rozsahu 0,022 μg sumy TA/kg t.hm. a den je nižší než EFSA uvažovala pro nejnižší jednotlivou terapeutickou dávku (1,6 μg sumy TA/kg t.hm. a den). Lze usuzovat, že ani u citlivých jedinců by kontaminovaný bylinný čaj nevyvolal zdravotní reakce, včetně např. bradykardie, která byla prokázána až při dávce 0,480 μg sumy TA/kg t.hm. a den.

Zearalenon (mykotoxin)

Chronická expoziční dávka TDI = 0,25 μg ZEN/kg t.hm. a den. Odhad expoziční dávky v rozsahu 0,084 μg ZEN/kg t.hm. a den je nižší než TDI. Lze usuzovat, že dávka nevyvolá zdravotní reakce.

Závěry rychlého hodnocení zdravotních rizik pro tropanové alkaloidy a zearalenon

Na základě výše uvedených skutečností, při vědomí nejistot spojených s omezenými informacemi o spotřebě potraviny a analytických výsledků, nelze „bylinný čaj Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou“ považovat za bezpečný, podle čl. 14, odstavec 2. b), nařízení EP a R (ES) č. 178/2002, pro vysoký obsah tropanových alkaloidů překračující hodnotu skupinové ARfD. Obsah zearalenonu, podle současných hledisek, nepředstavuje zdravotní riziko.

prof. J.Ruprich

vedoucí centra

Brno, 27.2.2017

Nahoru