SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Doplňky stravy, zdravotní tvrzení » Zdravotní tvrzení
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravotní tvrzení

Základní informace k používání zdravotních tvrzení na obalech potravin a v reklamě na potraviny  


Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin a v reklamě na potraviny

Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin,  jejich prezentace a reklama se řídí

nařízením EP a R (ES) č. 1924/2006  o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

Podle tohoto nařízení používaná zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Lze používat pouze zdravotní tvrzení schválená Evropskou komisí.

Nařízení dělí zdravotní tvrzení  na:

1)      Funkční zdravotní tvrzení (podle čl.13 )

(obecně známá tvrzení), která popisují nebo odkazují na :

a) význam živiny nebo jiné látky na růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce

b) psychologické a behaviorální funkce

c) snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo snížení množství energie obsažené ve stravě

2)      a) Tvrzení o snižování rizika onemocnění (čl. 14 odst.1 písm.a)

          b) Tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí  (čl.14 odst.1 písm.b)

Schvalování funkčních zdravotních tvrzení (čl. 13)

Členské státy zaslaly Evropské Komisi (EK) přibližně  44 000 tvrzení k posouzení. Konsolidačním procesem byl vytvořen seznam přibližně 4 600 zdravotních tvrzení, které byly postupně posuzovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Stanoviska EFSA k posuzovaným zdravotním tvrzením můžete nalézt zde.          

Povolená zdravotní tvrzení - funkční (čl.13 odst.1)

V současné době lze používat tato zdravotní tvrzení:

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 , kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.    

3) Zdravotní tvrzení z tzv. on hold seznamu (týká se hlavně rostlin) – v českém jazyce můžete nalézt zde. 

Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.

Zdravotní tvrzení podle čl.13. odst.5 nařízení se týkají tvrzení založených na nových vědeckých poznatcích, nebo zahrnují požadavek na ochranu údajů – jsou schvalována individuálně, jejich seznam můžete nalézt na  EU register of nutrition and health claims

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 nařízení (týkají se  snižování rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí) jsou schvalována individuálně. Seznam povolených, či nepovolených zdravotních tvrzení vydává Evropská komise formou nařízení. Seznam doposud posouzených žádostí můžete nalézt na  EU register of nutrition and health claims

Seznam všech doposud povolených či zamítnutých zdravotních tvrzení můžete v angličtině nalézt na  EU register of nutrition and health claims.


Aktualizace: 13. 9. 2013, Ing. D. Winklerová

Nahoru