SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Evropský antibiotický den, Světový antibiotický...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropský antibiotický den, Světový antibiotický týden

Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví. Účinné, klinicky a epidemiologicky bezpečné používání antibiotik je tudíž společnou zodpovědností lékaře i pacienta.


 Z výsledků eurobarometru realizovaného Evropskou komisí v září 2018 [1] vyplývá, že v ČR je nutné se zaměřit na vzdělávání veřejnosti o antibioticích, způsobu jejich užívání a správné indikaci. Jen čtvrtina respondentů v ČR (26 %) si vybavuje, že by v průběhu posledních 12 měsíců obdržela informaci o tom, aby neužívala antibiotika zbytečně, např. při nachlazení.

Na téma antibiotické rezistence, uvážlivé předepisování a následné správné užívání antibiotik upozorňuje lékaře, celou odbornou veřejnost, ale i pacienty a celou laickou veřejnost každoroční kampaně. Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) pořádá Evropský antibiotický den připadající na 18. listopad a je partnerem Světového antibiotického týdne, jenž pořádá Světová zdravotnická organizace (WHO) a který bude v letošním roce probíhat ve dnech 18. až 24. listopadu 2019.

Jednou z aktivit letošního EAAD 2019 je zveřejnění výsledků rozsáhlé studie organizované ECDC zaměřené na šetření znalostí, postojů a chování zdravotnických pracovníků ohledně antibiotik, jejich používání a rezistence vůči antibiotikům. Studie, které se účastnilo cca 18 tisíc respondentů ze 30 evropských zemí ukázala, že téměř 90 % zdravotníků si uvědomuje souvislost mezi používáním a předepisováním antibiotik a vznikem a šířením antibiotické rezistence, avšak pouze 58 % respondentů bylo schopno správně odpovědět na všech sedm otázek týkajících se antibiotik a antibiotické rezistence. Studie ukázala, že zatímco znalosti ohledně neúčinnosti antibiotik v léčbě onemocnění, která jsou typicky vyvolaná viry (např. chřipka) či spojitost mezi podáváním antibiotik a vznikem postantibiotické kolitidy či alergické reakce je téměř 100%, pouze tři čtvrtiny respondentů označilo jako správné tvrzení, že každý člověk, který je léčen antibiotiky, má zvýšené riziko vzniku infekce vyvolané bakteriemi rezistentními k antibiotikům. Značná část lékařů (43 %) také přiznává, že příležitostně předepisují antibiotika, ačkoliv o jejich potřebnosti nejsou zcela přesvědčeni. [2]

 

Pokud se chcete o výsledcích studie dozvědět více, či chcete kampaň podpořit, sledujte facebook (https://www.facebook.com/EAAD.EU) či sdílejte v týdnu od 12. do 18. listopadu 2018 zprávy, fotografie nebo videa prostřednictvím hashtagu #KeepAntibioticsWorking.

 

Vybrané informační materiály WHO (dostupné na: https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week) a ECDC (dostupné také zde: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/cs) a SZÚ v českém jazyce lze nalézt na výše uvedených odkazech.

 

Jak se šíří rezistence vůči antibiotikům Jak se šíří rezistence vůči antibiotikům (1.24 MB)

 


1 EK: Zvláštní Eurobarometr 478 Antimikrobiální rezistence. Září 2018. Online: https://ec.europa.eu›index.cfm › ResultDoc › download › DocumentKy

2 ECDC: Survey of healthcare workers’ knowledge, attitudes and behaviours about antibiotics, antibiotic use and antibiotic resistance, EU/EEA, 2019

 

 

 

Nahoru