SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Připravenost a reakce na krizové situace » Povodně. Přírodní katastrofy. Nepříznivé... » Problematika komárů po povodni - červen 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Problematika komárů po povodni - červen 2013

Situace s přemnoženými komáry po opadnutí povodní.


Situace s přemnoženými komáry po opadnutí povodní bude zřejmě kopírovat situaci, která nastala po katastrofálních povodních  v srpnu 2002, kdy v ČR bylo rovněž  nejvíce postiženo povodí Vltavy.

V té době nastala nejhorší situace na Mělnicku hlavně v okolí Kelských Vinic, Kel, Tuháně Červené Písky, Obříství a Neratovic. Nálet přemnožených komárů v Obříství  koncem srpna 2002 dosahoval 100 útočících komárů  na člověka za 1 minutu.

Vzhledem k tomu, že dnes ráno přesáhla hladina Vltavy ve Vraňanech v blízkosti soutoku Vltavy a Labe  hranici 7 m, předpokládám mimořádně rozlehlý rozlev vody do luk a lesů oblasti kolem soutoku. Oblast navštívím a situaci zhodnotím dnes odpoledne.

Vývoj larev komárů a posléze létajících komárů bude záležet na ústupu a sesýchání rozlevů a na teplotě. Předpokládám, že vývoj komárů (a může být i kalamitní) by mohl nastat v příštím týdnu případně v týdnu přespříštím. Na zaplavených lukách se pomnoží komár Aedes vexans, v lesích Ochlerotatus sticticus. Oba druhy jsou považovány za tzv. kalamitní komáry.

Velmi závažná situace s přemnoženými komáry  podle informací pracovníků MěÚ Třeboň bude v bezprostředním okolí Třeboně. Rozsáhlé tzv. Mokré louky jsou již zaplaveny a předpokládáme masový vývin komárů. Město již plánuje larvicidní akce za použití biologického přípravku na bazi Bacillus thuringiensis H-14. Ve vodácky populárním povodí Lužnice lze také očekávat místní komáří kalamity.

Z dalších oblastí, kde můžeme počítat s výskytem komárů, budou pravděpodobně oblasti dolního toku Berounky, Plzeňsko, v Praze snad i Stromovka.

Situaci na dolním toku Labe lze jen stěží v této době odhadnout.

Nutno připomenout, že po bleskových povodních v roce 2009 a 2010 Státní zdravotní ústav Praha ve spoluprácí v KHS MS Kraje zorganizoval dvě školení  s tematikou popovodňových komárů pro pracovníky KHS (19.-20.42011 Spálov , 18.-19.4.2012 Spálov, 20.3.2013 proběhl třetí kurz ve Státním zdravotním ústavu Praha). Jinými slovy pracovníci KHS jsou vědomostně vybaveni a mohou se do monitoringu výskytu komárů případně do protikomářích akcí zapojit.3.6.2013 (10.30)

RNDr. F. Rettich, CSc.

 

Nahoru