SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Připravenost a reakce na krizové situace » Povodně. Přírodní katastrofy. Nepříznivé... » Venkovní hrací plochy. Doporučení pro...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Venkovní hrací plochy. Doporučení pro provozovatele.

  Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele venkovních hracích ploch, které jsou určeny pro hry a sport dětí a mladistvých  V oblastech postižených povodněmi, s cílem snížit možné riziko vzniku infekčního onemocnění nebo jiného poškození zdraví, se doporučuje provozovatelům venkovních hracích ploch určených pro hry a sport dětí a mladistvých, před uvedením zařízení do provozu, provést následující opatření:


1. Nejprve provést dokonalou mechanickou očistu celého pozemku, odstranit naplaveniny a bahno.

2. Spláchnout celý prostor, včetně travnatých ploch, proudící zdravotně nezávadnou vodou. Travnaté plochy ponechat 2 - 3 týdny působení slunečnímu UV záření.

3. Odstranit veškerý kontaminovaný písek z pískovišť, doskočišť atd. Betonové části pískovišť opláchnout proudící zdravotně nezávadnou vodou a dezinfikovat postřikem 2% roztoku Chloramin T nebo 1% roztoku Chloraminu T se saponátem, nechat působit 30 minut. Pískoviště nechat vyschnout.

4. Navézt nový zdravotně nezávadný písek splňující hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách, které jsou stanoveny v příloze č. 14 k vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

5. Ostatní pevné plochy cest, hřišť atd. řádně mechanicky očistit a opláchnout proudící zdravotně nezávadnou vodou a poté ponechat působení slunečnímu UV záření.

6. Hřiště s umělým povrchem je nutné dokonale mechanicky vyčistit, povrch umýt zdravotně nezávadnou proudící vodou a dezinfikovat vhodným dezinfekčním prostředkem po dohodě s výrobcem umělého povrchu
(Pozor: chlorové přípravky mohou umělé povrchy hřišť odbarvovat!).


7. Zaplavené nebo kontaminované zařizovací předměty venkovních hracích ploch (průlezky, houpačky, skluzavky, lavičky atd.) je třeba mechanicky očistit, omýt proudící zdravotně nezávadnou vodou a dezinfikovat 2% roztokem Chloraminu T po dobu 30 minut nebo do zaschnutí.

8. Po provedené dezinfekci je nutné všechny dezinfikované plochy a předměty opět omýt proudící zdravotně nezávadnou vodou.

 

Nahoru