SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Letecká aplikace přípravku na ochranu rostlin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Letecká aplikace přípravku na ochranu rostlin

letadlo_postrikuje.jpg Letecká aplikace (LA) přípravků na ochranu rostlin (POR) je od 1. 7. 2012 zakázána podle § 52 odst. 1) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění platném (dále jen zákona), lze ji provést POUZE, je-li povolena podle §52 odst. 2) zákona.


Porovnání rizik při letecké a pozemní aplikaci přípravků

Jiná rizika při letecké aplikaci (tj. letadly nebo vrtulníky) při porovnání s tzv. „pozemními“ postřikovači případně rosiči (resp. profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků určených k postřiku polních nebo postřiku či k rosení prostorových kultur) vyplývají především z toho, že při letecké aplikaci se aplikují přípravky koncentrovanější (v menším objemu vody), než při pozemní aplikaci. Aplikovaná dávka přípravku na hektar však nesmí překročit ani při tomto způsobu maximální povolenou dávku (stejně jako při pozemní aplikaci).

Kromě toho je aplikace prováděna z větší výšky nad pozemkem. Při letecké aplikaci je větší pravděpodobnost možných přestřiků na pozemky/plochy, které již nemají být ošetřeny. Při nesprávné aplikaci i zde existuje pravděpodobnost možného vznesu a odvanutí/odfouknutí oblaku s aplikovanou kapalinou / resp. aerosolem mimo ošetřovanou plochu.

Zařízení pro aplikaci musí splňovat požadavky vyhlášky č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravku a při správném seřízení by nemělo docházet k úkapům či nežádoucím únikům aplikační kapaliny.

Požadavky na leteckou aplikaci byly naposled upraveny novelou rostlinolékařského zákona, tj. zákonem č. 299/2017 Sb., s účinností od 1. 12. 2017.


Pro žadatele - LA POR na KHS ke stažení:

Materiály požadované od žadatele k žádosti o stanovisko na KHS
Žádost o stanovisko k plánu letecké aplikace na KHS

Seznam pracovníků KHS pověřených projednáváním problematiky letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin - Seznam KHS LA POR 2017  - poslední aktualizace červen 2017.
Aktuální informace (k pověřeným pracovníkům) podají v případě potřeby příslušné KHS. 


Související internetová stránka

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚK)
Položka: Přípravky na ochranu rostlin - Informace pro žadatele - Letecká aplikace

(Poslední aktualizace stránky 21. 9. 2017 - MUDr. Trávníčková)

Nahoru