SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Determinanty rizikových forem užívání alkoholu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Determinanty rizikových forem užívání alkoholu v populaci mladých dospělých: analýza zdravotních, sociálních a psychologických souvislostí


Výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou MZ ČR (NS 9645-4/2008) byl zaměřen na stanovení výskytu zdravotně rizikových forem konzumu alkoholu v české populaci mladých dospělých a na analýzu zdravotních, sociodemografických a psychologických souvislostí rizikového a škodlivého pití.

Výzkum byl realizován formou dotazového šetření v  reprezentativním vzorku 2 221 mladých dospělých ve věku 18 až 39 let. Výsledky výzkumu byly prezentovány jednak formou sdělení na konferencích a rovněž formou článků v odborných lékařských časopisech. Závěrečnou zprávu shrnující hlavní výsledky studie naleznete závěrečné zprávě

Nahoru