Podpora zdraví

Interaktivní programy

Interaktivní hra – „Hrou proti AIDS“

Primárně preventivní program „Hrou proti AIDS“ je určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty prvních ročníků středních škol. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích, v 5 skupinách, docházejí účastníci po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat všech 5 stanovišť se svou skupinou (cca 10 osob). Stanoviště jsou následující: Cesty přenosu, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS.

Více informací naleznete zde

Hra je realizována v celé ČR

Kontakt: v případě zájmu o provedení programu „Hrou proti AIDS“ ve Vašem regionu, kontaktujte, prosím:

Bc. Jiří Stupka, DiS., jiri.stupka@szu.cz

Interaktivní hra – Prevence kouření hravě

Hlavním cílem programu je prevence kouření hravou a zábavnou formou. Program je vhodný pro žáky 1. stupně základních škol, ale je možné ho využít i pro školy, které navštěvují žáci se speciálními potřebami. Interaktivní hra volně vychází z programu „Normální je nekouřit“ (Masarykova univerzita, Brno). Součástí programu je představení s loutkami, na které navazuje hra „Zábavná kostka“, kdy děti plní úkoly a odpovídají na otázky z oblasti prevence kouření. Během programu jsou využívány názorné pomůcky jako např. ústa kuřáka, ukázky dehtu a hlenu, plíce kuřáka. Dále děti předvádějí scénku s loutkami, kdy je lektoři učí způsoby odmítaní nabídky cigaret s využitím technik asertivity. Délka programu je 45 minut.

Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj

Kontakt: Bc. Eva Uličná, eva.ulicna@szu.cz

Interaktivní hra „Jak se (ne)stát závislákem“

Program má formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, kde jsou řešeny jednotlivé tematické okruhy zaměřené na rizikové chování. Počet stanovišť je volitelný. Práci na stanovišti koordinuje speciálně vyškolený lektor. Hra je zaměřena nejen na získávání informací o možných tělesných, duševních a sociálních následcích působení návykových látek, ale také na rozvíjení osobnosti, seberegulačního chování a sociální zručnosti. Objednatel (škola) si může z celkové nabídky 10 tematických okruhů zvolit podle svých potřeb a zájmu 5 tematických okruhů (stanovišť). Hra trvá cca 2 vyučovací hodiny. Je určena pro mládež ve věku 13 – 17 let. (Tematické okruhy: Tabák, alkohol, nelegální návykové látky, od experimentu k závislosti, virtuální realita, reklama, rozhodování a další…).

Hra je momentálně realizována v Jihlavě a Brně

Kontakt:

  • Brno: Mgr. Petra Nekvapilová, petra.nekvapilova@szu.cz
  • Jihlava: Lenka Vrzalová, lenka.vrzalova@szu.cz

Interaktivní hra – Dej si taky #dikynechci

 „Dej si taky #dikynechci“ je preventivní program  zaměřený na problematiku užívání alkoholu, tabáku a jiných alternativ klasických cigaret (zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, žvýkací tabák, elektronické cigarety a vodní dýmka) a je určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol.  Preventivní program upozorňuje na rizika spojená s užíváním těchto legálních návykových látek a podněcuje žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Interaktivní hra podporuje schopnost skupinové kooperace a kritického myšlení žáků.  Hra má celkem  4 stanoviště,  kde každé  ze čtyř stanovišť ilustruje velmi realistický příběh člena party a věnuje se některé z legálních návykových látek, včetně poměrně nových trendů v oblasti kouření jako jsou např. zahřívaný tabák, elektronické cigarety (vapování) nebo nikotinové sáčky.

Hra je momentálně realizována pouze v Praze, Středočeském kraji a Brně

Kontakt: Mgr. Monika Rosová : monika.rosova@szu.cz

Když slůně nestůně informace budou doplněny

Zdravé koule informace budou doplněny

Realizace interaktivních her probíhá po předchozí domluvě a v závislosti na momentální vytíženosti pracovníků Centra podpory veřejného zdraví. Interaktivní hry jsou financovány většinou z projektů, ale mohou být účtovány dle platného ceníku SZÚ.
Do poptávky vždy prosím pište adresu školy, kontaktní e-mail, telefon, cílovou skupinu (třída/věk), potencionální počet dětí žáků apod.