SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Prevence úrazů, násilí a otrav
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Prevence úrazů, násilí a otrav

p_uraz_02.jpg Úrazy jsou závažným problémem nejenom z hlediska zdravotnického, ale i humánního a ekonomického. Patří k nejzávažnějším příhodám trvale měnícím zdravotní stav početné části populace a znamenají nejen lidské utrpení, ale zvyšují i počet předčasných úmrtí a stojí společnost obrovské prostředky. Většina úrazových dějů je předvídatelná a tudíž preventabilní. Zkušenosti především ze severních evropských států dokazují, že koordinovaným mezioborovým a komplexním programovým přístupem realizovaným na různých úrovních lze úrazovou incidenci a mortalitu výrazně snížit.  


Prevence dětských úrazů

Minisérie článků k prevenci dětských úrazů


 

Projekt "Sweden Loves Children"

Projekt "Sweden Loves Children" je zaměřen na podporu bezpečnosti dětí a prevence úrazů. Cílem je podpořit šíření informací a zvýšit povědomí o této problematice napříč celou společností. Součástí projektu je webový portál, brožurka a také rodinný víkend, který bude probíhat ve dnech 17.-18. května v areálu IKEA v Praze 5 – Zličín. Projekt organizuje Velvyslanectví Švédska a Business Sweden (obchodní oddělení) ve spolupráci se švédskými a českými partnery. Jedním z partnerů je i SZÚ, konkrétně Centrum podpory veřejného zdraví, které bude na akci zajišťovat semináře 1. pomoci pro veřejnost a edukaci pomocí informačních materiálů.


 

Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících ČR

Základní informace o úrazovosti


 

Vybrané publikace k tématu úrazové prevence


 

Zdravotně-výchovné materiály


 

Usnesení vlády o Národním akčním plánu prevence dětských úrazů

Usnesení vlády ČR z e dne 22. srpna 2007 č. 926 o Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017


 

Nahoru