SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Škola a zdraví » Studie Semilongitudinální sledování somatického...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí 2009-2011


Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí  - IGA MZ ČR NS 9802/4  - období 2009-2011

 

 Autoři: Janoušek, S., Sedlák, P.,  Zvadová, Z, Faierajzlová,V., Vignerová,J., Roth,Z

 

 

Sběr úrazových dat byl realizován formou dotazníkového šetření   v období 2009-11 na  48 základních školách náležících do sítě Škol podporujících zdraví. V souboru, zahrnujícím  celkem  4330 dětí školního věku z různých regionů ČR (2236 chlapců  a 2094 děvčat), utrpělo úraz ošetřený lékařem celkem 19 % žáků.  Školních úrazů bylo zaznamenáno 28,9 %, domácích úrazů  25,8 % - počet těchto úrazů s věkem klesá. Ve školách dochází nejčastěji k úrazům při školní tělesné výchově.  Pokud jde o druh činnosti výsledky šetření potvrzují, že úrazy vznikají nejčastěji při sportovní činnosti -  téměř 38 % všech úrazů vzniká při organizovaném sportu a hře.

Dílčí informace o této   studii jsou uvedeny Zde: https://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-u-deti-a-dospivajicich-cr Podrobné výsledky výzkumného  šetření  byly publikovány  v časopisu   Prevence úrazů, otrav a násilí, 2012,  roč. VIII, č.1, s. 7-18 a v časopisu   Čes-slov. Pediatrie, 2013, roč. 68, č. 1. s. 20-35.

Nahoru