SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdraví mladých » Studie Životní styl a zdraví mládeže v Kraji...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina


Projekt zaměřený na vyšetření základních ukazatelů zdraví a získání informací o způsobu života u mládeže ve  vybraných 22 středních školách v kraji Vysočina v roce  2012. Bližší informace o studii a výsledky šetření naleznete zde.

  • Cílem tohoto projektu bylo zjistit a vyhodnotit počty (tzv. prevalenci) mladých šestnáctiletých lidí s vysokým krevním tlakem, nadlimitní hladinou cholesterolu, podíl mladých osob s nadváhou či obezitou, počty kuřáků, vztah mládeže k alkoholu, drogám a sexuálnímu chování. Studie ukázala, jak mladí lidé žijí, jak se stravují, jak se věnují tolik potřebnému a zdravému pohybu nebo zda dávají přednost sedavému způsobu života. Studie ukázala, jaké pohledy a názory mají středoškoláci na životní styl, jak se chovají a jaké mají postoje ke svému zdraví a zdravému životnímu stylu.
  • Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina byla součástí projektu „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“. V rámci této studie bylo osloveno a navštíveno celkem 22 středních škol, které byly vybrány statisticky náhodným výběrem ze 64 středních škol, které se nachází v Kraji Vysočina. Ve vybraných školách byl projekt realizován vždy ve druhých ročnících, a v každé škole v maximálně dvou třídách. Celkem studie proběhla ve 41 vybraných třídách v různých typech středních škol. Do projektu a studie byl vybrán reprezentativní vzorek populace žáků – studentů středních škol ze druhých ročníků. Celkem se projektu zúčastnilo 866 respondentů, z toho bylo 435 (50,2%) chlapců a 431 (49,8%) dívek.

Závěrečná zpráva ,  

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty/tky ,

Příloha č. 2 Hodnoty vyšetřovaných ukazatelů zdravotního stavu

Nahoru